Ponovljeni konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

 

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-005406-19 od 09.05.2019. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-05-015229-19 od 25.07.2019. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


P O N O V LJE N I    K O N K U R S

za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Opširnije...

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2019. god

Na osnovu člana15. stav (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, broj: 15/1-05-009895-19 od 01.07.2019. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-05-009895-19 od 02.07.2019. godine. godine, SLUŽBA NADLEŽNA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE GRADA/OPĆINE _____________________, raspisuje

O G L A S
za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini na području Tuzlanskog kantona
u gradu/općini_________________

Opširnije...

KONAČNA RANG LISTA invalidskih sportskih klubova za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima ucešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

Na osnovu odredbi člana 21. stav (5) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima ucešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu (Sl. novine TK-a broj: 5/19), Ministar za boračka pitanja utvrđuje:

 

KONAČNU RANG LISTU
invalidskih sportskih klubova za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima ucešća, organizovanja i
održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

Opširnije...

Konačna lista kandidata učenika/studenata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

Obavještenje za učenike

Obavještavaju se UČENICI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Minstarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, za školsku 2018/2019 godinu, da će se Ugovori o dodjeli stipendija za školsku 2018/2019 godinu potpisivati u Službi za boračko-invalidsku zaštitu u općini/gradu prebivališta/boravišta, počev od 06.06.2019. godine do 21.06.2019. godine.

 

UČENIK KOJI DO 21.06.2019. GODINE, NE POTPIŠE UGOVOR, SMATRAĆE SE DA JE ODUSTAO OD STIPENDIJE, u skladu sa odredbom člana 18. stav (3) Odluke o uvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 2/18).

 

 

 

Obavještenje za studente

Obavještavaju se STUDENTI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za akademsku 2018/2019 godinu, da će o terminu potpisivanja Ugovora o dodjeli stipendija za akademsku 2018/2019 godinu, biti naknadno obavješteni, putem sredstava informisanja i web stranice Vlade i Ministarstva Tuzlanskog kantona.

 

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-02-003095-19 od 09.05.2019. godine i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, broj: 15/1-41-003095-1-19 od 14.05.2019. godine,   Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

Opširnije...

Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-005406-19 od 09.05.2019. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-41-005406-1-19 od 14.05.2019. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S
za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna