Lista branitelja i članova njihove porodice za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

1. Na osnovu odredbe člana 15. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog branilaca i članova njihovih porodica za 2020. godinu, utvrđuje:

LISTU
branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa odbijaju kao neosnovani ili nekompletni


2. Na osnovu odredbe člana 15. stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog branilaca i članova njihovih porodica za 2020. godinu, utvrđuje:

PRIJEDLOG LISTE
branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, za 2020. godinu...

Opširnije...

Obavještenje

O B A V J E Š T E N J E


Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja/samozapošljavanja po Javnom pozivu za 2020. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti 23.07.2020. godine (četvrtak) u Plavoj Sali BKC Tuzla sa početkom u 12 sati za pravna lica kojima su odobrena sredstva za zapošljavanje.


Za fizička lica koja su ostvarila pravo na dodjelu sredstava za samozapošljavanje, potpisivanje ugovora će se vršiti isti dan u 14 sati.


Napomena: Shodno naredbama kriznih štabova Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica. Svaki kandidat je dužan ponijeti vlastitu hemijsku olovku.

Početak primjene Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce

O B A V J E Š T E NJ E
o početku primjene Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi
za demobilisane branioce


Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 07.07.2020. godine, donijela je Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi kojom su utvrđeni uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na istu za demobilisanog branioca koji je ostvario prava na području Tuzlanskog kantona kao i demobilisanog branioca povratnika u Republiku Srpsku.

Opširnije...

Konačna lista kandidata učenika / studenata za dodjelu stipendija za školsku 2019/2020 godinuO B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se UČENICI i STUDENTI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem ovog Ministarstva za školsku/akademsku 2019/2020. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti u nadležnim gradskim/općinskim službama branilačko-invalidske zaštite prema mjestu prebivališta.

 

Prilikom potpisivanja ugovora studenti su obavezni:
- predočiti ličnu kartu,
- priložiti dokaz o upisanom LJETNOM semestru u tekućoj akademskoj godini (uvjerenje ili ukoliko isto nisu u mogućnosti dostaviti-ovjerenu ftc. indeksa da je izvršena ovjera ljetnog semestra)
- kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko ranije nisu dostavili isti.

 

KANDIDATI KOJI DO 13.08.2020. GODINE NE POTPIŠU UGOVOR, SMATRAJU SE DA SU ODUSTALI OD STIPENDIJE.

Konačna rang lista kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA / SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 


O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja/samozapošljavanja po Javnom pozivu za 2020. godinu da su dužni u periodu od 13.07.2020. godine do 17.07. 2020. godine u prostorije Ministarstva za boračka pitanja dostaviti potvrdu banke o broju otvorenog računa.


NAPOMENA: Kandidati koji su ostvarili sredstva za zapošljavanje, dužni su dostaviti račun koji glasi na ime pravnog lica, kao i fizička lica koja su u međuvremenu registrovala obrt.

 

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020, i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 06-45-6187/20 od 06.07.2020. godine, objavljuje se:


J A V N I P O Z I V

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020

1. Osnov za donošenje, izvor finansiranja i nosilac realizacije programa

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2020 predviđena su sredstva u iznosu od 400.000,00 KM, od kojih 200.000,00 KM obezbjeđuje Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja TK, a 200.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje.
Nosilac realizacije Programa je Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba).

2. Cilj programa

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji Službe prije objave Javnog poziva sa završenim visokim / višim i srednjim stepenom obrazovanja, koja aktivno traže posao...


PRILOZI:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna