LISTA KANDIDATA-UČENIKA/STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA

 Na osnovu odredbe člana 16. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/12) i bro:j 02/1-26075/12 od 23.11.2012. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, na sjednici održanoj dana, 05.02.2013. godine, utvrđuje:

Opširnije...

JAVNI POZIV U CILJU PRIKUPLJANJA PRIJAVA ZA PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA ORGANIZOVANJA SPORTSKIH TAKMIČENJA I MANIFESTACIJA U POVODU OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, (Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 4/12 i broj: 02/1-05-45-455/13 od 18.01.2013. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje:

Opširnije...

KONAČNA LISTA REDOSLIJEDA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2012./2013.GODINU

Na osnovu odredbe clana 12. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i ucenicima iz reda braniteljske populacije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 01/12), Ministar za boracka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

Opširnije...

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA:RANG LISTE REDOSLIJEDA PLATEŽNO SPOSOBNIH KANDIDATA

Na osnovu odredbi člana 26. stav (1) Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/10 i 12/11), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u t v r đ u j e:

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA: LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2012./2013. GODINU

Na osnovu člana 11. stav (8) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske populacije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 01/12, u daljem tekstu Odluka), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske komisije, imenovana od strane Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona rješenjem broj: 15/1-41-25358/12 od 09.11. 2012. godine, utvrđuje:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna