KONAČNA LISTA POSLODAVACA PO II PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU OD 18.10.2013. KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA REALIZACIJU II PROGRAMA SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, broj:01-34-323-2/13 od 09.10.2013. godine i broj:15/1-14-12795-4/13 od 09.10.2013. godine, odredaba II Programa
sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02-32-11/3-13 od 14.11.2013. godine, utvrđuje se

 

Konačna  lista poslodavaca po II ponovljenom Javnom pozivu od 18.10.2013.
koji ispunjavaju uslove za realizaciju II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca
i članova njihovih porodica

 

KONAČNA LISTA NERASPOREĐENIH KANDIDATA PO II PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU OD 18.10.2013.

 

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, broj:01-34-323-2/13 od 09.10.2013. godine i broj:15/1-14-12795-4/13 od 09.10.2013. godine, odredaba II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02- 32-11/4-13-1 od 14.11.2013. godine, utvrđuje se

 

Konačna lista neraspoređenih kandidata po II ponovljenom Javnom pozivu od 18.10.2013.

 

I DOPUNSKA LISTA NERASPOREĐENIH KANDIDATA

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, odredaba II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, broj: 01-02- 32-10/6-13 od 29.10.2013. godine, utvrđuje se

 

I dopunska lista neraspoređenih kandidata

Opširnije...

I DOPUNSKA KONAČNA LISTA POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA REALIZACIJU II PROGRAMA SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34- 323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, odredaba II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02- 32-10/6-13 od 29.10.2013. godine, utvrđuje se

 

I Dopunska konačna lista poslodavaca
koji ispunjavaju uslove za realizaciju II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13), tačke II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3/13 od 02.07.2013. godine i broj:02/1-14-22540/13 od 08.10.2013. godine, Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, broj:01-34-323-2/13 od 09.10.2013. godine i broj:15/1-14-12795-4/13 od 09.10.2013. godine koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

DOPUNA KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 6/12 i 9/13) , a u vezi sa tačkom II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3 /13 od 02.07.2013. godin i broj:02/1-14-22540/13 od 08.10.2013. godine Ministar za boračka pitanja utvrđuje


                                                                                     DOPUNU KONAČNE LISTE
                                                                            kandidata za obavljanje pripravničkog staža

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna