Ponovljeni konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10120) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih
porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/l-04-019029-20 od 24.09.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

Ponovljeni konkurs za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica za 2020. godinu

 

PRILOZI:

 

Liste poslodavaca i kandidata po Javnom pozivu za učešće u IX Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja

 

Liste poslodavaca i kandidata po Javnom pozivu za učešće u IX Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica od 28.8.2020. godine:

 

 

Odluka o poništenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu i postavljanje jedinstvenih spomen obilježja

Na osnovu člana 25, 70 i 72 stav (4) Zakona o javim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona donosi:

ODLUKU 
o poništenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu i postavljanje jedinstvenih spomen obilježja

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), te prijedloga Komisije za javne nabavke, utvrđenog u Zapisniku, broj: 15-04-018626/20 od 27.07.2020. godine, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donosi:


ODLUKU

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna