Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu

Na osnovu člana 43. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20 i 14/22), člana 15. Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/22) i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2023. godinu

 

I Pravo učešća:
Pravo učešća za dodjelu finansijskih sredstava ima invalidski sportski klub u svrhu sufinansiranja trškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida u statusu sportiste i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu, a koji sportsku djelatnost obavljaju shodno odredbama Zakona o sportu, (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/10, 8/13 i 6/18)...

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv