Odluka o poništenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu i postavljanje jedinstvenih spomen obilježja

Na osnovu člana 25, 70 i 72 stav (4) Zakona o javim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona donosi:

ODLUKU 
o poništenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu i postavljanje jedinstvenih spomen obilježja

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), te prijedloga Komisije za javne nabavke, utvrđenog u Zapisniku, broj: 15-04-018626/20 od 27.07.2020. godine, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donosi:


ODLUKU

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna