Obavijest

O B A V I J E S T

 

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19, a u vezi da preporukama i naredbama Kriznog štaba, Ministarstvo NEĆE vršiti prijem stranaka u vezi raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona, za školsku/studijsku 2021/2022 godinu.

Stranke potrebne informacije mogu dobiti putem telefona Ministarstva na broj: 035/369-401 i e-maila na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , ili u općinskim/gradskim Službama za boračko – invalidsku zaštitu i boračkim savezima i udruženjima.

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima / učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijesku / školsku 2021/2022 godinu

Na osnovu člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-000873-22 od 18.01.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima / učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za studijsku / školsku 2021/2022 godinuLISTA POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU/ NE ISPUNJAVAJUUSLOVE PO I PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE U X PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

LISTA POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU/ NE ISPUNJAVAJUUSLOVE PO I PONOVLJENOM JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE U X PROGRAMU
SUFINANSIRANJAOBAVLJANJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA -
I Ponovljeni javni poziv od 07.12.2021. godine


 

 

Liste po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021. godina

LISTA KANDIDATA / ODOBERENIH/NEODOBRENIH ZAHTJEVA PO JAVNOM POZIVU OD 23.11.2021. GODINE
PROJEKAT SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA / POGINULIH BORACA 2021 (SAMOZAPOŠLJAVANJE)/(ZAPOŠLJAVANJE)


 

  

Konačna lista kandidata studenata za dodjelu beneficija za studijsku/akademsku 2021/2022 godinu

Na osnovu odredbe člana 14. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/20), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje

 

 

KONAČNU LISTU
kandidata studenata za dodjelu beneficija za studijsku/akademsku 2021/2022 godinu

 

 

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 71. stav (1) i člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 14/18 i 8/21), člana 13. a u vezi sa članom 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1- 30-16111/21. od 06.08.2021. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost svojom Odlukom broj: 02/1-30-16111/21 od 21.09.2021. godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-30-22812/21 od 09.11.2021. godine, Ministar za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona objavljuje

 


JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna