DOKUMENTI

Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

ZAKONI, PRAVILNICI, PLANOVI I UPUSTVA

 


PRAVILNICI

Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH broj 9/14)
Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada (Službene novine FBiH broj 12/05 i 102/12)

Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač (Službene novine FBiH broj 39/05)
Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (Službene novine FBiH broj 12/05)


KANTONALNI PROPISI

PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZA 2019. GODINU

 

 

PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU

 

ARHIVA JAVNIH POZIVA

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna