DOKUMENTI

 

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

ZAKONI

 

Predškolski odgoj i obrazovanje

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (juni 2011)

Osnovni odgoj i obrazovanje

 • Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (maj 2004)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (avg 2005)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11)

Srednje obrazovanje

 • Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju ("Sl. novine TK", broj: 17/11)
 • Zakon o srednjem obrazovanju (6/2004)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju (7/2005)

Visoko obrazovanje

 • Zakon o univerzitetu u Tuzli (9/2008)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju (12/2009)
 • Zakon o visokom obrazovanju TK (8/2008)

        

PRAVILNICI

 

Stručni ispiti:

 • Pravilnik o polaganju strucnog ispita (\"Službene novine Tuzlanskog kantona\", broj 5/03)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stucnog ispita (\"Službene novine Tuzlanskog kantona\", broj 1/07)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju strucnog ispita (\"Službene novine Tuzlanskog kantona\", broj 7/07)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju strucnog ispita ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 8/08)
 • Pravilnik o dupunama Pravilnika o polaganju strucnog ispita ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 5/09)

 Nostrifikacija diploma

 • Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava
 • Pravilnik o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli od 13.6.2011.g.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli
 • Kriteriji za vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 • Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave
 • Zahtjev za priznavanje visokoskolskih obrazovnih isprava
 • Upute za uplatu troskova postupaka priznavanja i kantonalne administrativne takse

 

ARHIVA JAVNIH POZIVA

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna