Ministarstvo privrede i FIPA uspješno organizirali TAIEX radionicu iz oblasti javno-privatnog partnerstva

 

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) uz podršku TAIEX EU (Instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija), su u protekloj sedmici uspješno organizirali radionicu na temu „Jačanje kapaciteta javnih tijela u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva".

Opširnije...

Održan radno-konsultativni sastanak na temu "Informisanje i razvoj kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti obrtništva"

 

S ciljem upoznavanja predstavnika nadležnih službi za oblast obrta iz općina/gradova Tuzlanskog kantona sa aktuelnim statusom novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH i aktivnostima Obrtničke komore TK na unapređenju rada obrtnika u Kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla dana 23.10.2019. godine održan je sastanak na temu "Informisanje i razvoj kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti obrtništva ".

Opširnije...

Održan sastanak ministra privrede Tuzlanskog kantona sa ministrom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

 

U svrhu jačanja saradnje resornih institucija s ciljem unaprjeđenja poslovnog ambijenta za uspostavu, rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta, ministar privrede Tuzlanskog kantona gospodin Asmir Hasić je održao sastanak sa ministrom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO) gospodinom Amirom Zukićem.

Opširnije...

Započete aktivnosti na evaluaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

 

U proteklom periodu su u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, pokrenute aktivnosti eksterne evaluacije u osam kantona koji do sada nisu proveli evaluacije integriranih strategija razvoja, koje važe do 2020. godine. Proces je baziran na odredbama važećeg Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i tekstu usaglašene Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH, kao i na obavezama koje je ILDP preuzeo potpisivanjem protokola o saradnji sa vladama kantona.

Opširnije...

Objavljen javni poziv za grant sredstva «Podrška razvoju Kantona» za 2019.g

 

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je danas javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2019. godinu.

Opširnije...

Ugovor o koncesiji nužno je pokriti bankovnom garancijom

Rješenje problema nemogućnosti dobijanja koncesije za iskopavanje uglja za Rudnike Kreka nije u prebacivanju tereta na Vladu Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede i Skupštinu TK nego u obezbjeđenju bankovne garancije da bi se dobio ugovor o koncesijama. Situaciju u kojoj su se našli Rudnici Kreka detaljno je objasnio, na ovim povodom sazvanoj press-konferenciji, ministar privrede Tuzlanskog kantona Asmir Hasić.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna