Javne konsultacije na Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. započeo je u decembru 2019. godine donošenjem Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17), te prateće Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19).

strategija razvojaOdlukom je propisano da je nositelj procesa izrade Strategije Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, a učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona su instititucije Kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski akteri. Horizontalna i vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja Kantona osigurana je kroz Kantonalni odbor za razvoj i Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu.

U dosadašnjem procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona formirane si i održane Tematske grupe za četiri oblasti (TG 1 – Ekonomski razvoj, TG2 – Društveni razvoj, TG 3 – Zaštita okoliša i TG 4 – Dobra i inkluzivna uprava), putem kojih je osigurano učešće prethodno navedenih aktera, u svim fazama procesa izrade Strategije. Nakon što je finaliziran Nacrt Strateške platforme, koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, SWOT analizu, strateški fokus te definisani strateški ciljevi i provedena javna rasprava izrađen je Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH kao i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH koji je usklađen sa relevantnim strategijama drugih nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija, te ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDGs).

Dana 15.01.2021. godine Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027.godina prezentiran je Kantonalnom odboru za razvoj.

Ostvarenje razvojne vizije realizovaće se kroz kroz 3 strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera. Pripremljen je indikativni budžet za realizaciju Strategije, kao i indikatori za mjerenje stepena njenog ostvarenja.

Nacrt Strategije razvoja, Obrazac za dostavu prijedloga izmjena i dopuna te Poziv za učešće u procesu javnih konsultacija možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.vladatk.kim.ba/component/content/article/455-vlada/rad-vlade/strategija-razvoja/7823-strategije-razvoja-tk

Pozivamo Vas da Vaše prijedloge za izmjene i dopune Nacrta Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027. godina dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da isti dostavite najkasnije do 20.02.2021. godine na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna