Nacrt zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

 

Član 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona (''Službene novine Tuzlansko-Podrinjskog kantona'', br. 7/97 i 3/99 i ''Službene novine Tuzlanskog kantona'' br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), kojim je propisano da Skupština donosi zakone neophodne za izvršavanje nadležnosti Kantona.

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA


Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu kao dijelom opšte politike ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona urediće se načini ostvarivanja podrške za jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu koje spadaju u red nerazvijenih, narazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, prema socioekonomskim pokazateljima po općinama Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su utvrđeni od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna