Ministarstvo privrede i FIPA uspješno organizirali TAIEX radionicu iz oblasti javno-privatnog partnerstva

 

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) uz podršku TAIEX EU (Instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija), su u protekloj sedmici uspješno organizirali radionicu na temu „Jačanje kapaciteta javnih tijela u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva".


05 TAIEX 041119Trodnevna radionica je održana u periodu od 30. oktobra do 01. novembra 2019. godine u Sarajevu, a osnovni cilj radionice se ogledao u unapređenju administrativnih kapaciteta za provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva (JPP).


Predavači na ovoj radionici bili su istaknuti eksperti iz ove oblasti u EU, predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, gdin. Domagoj Dodig i gdin. Slavko Čolak, koji su ovom prilikom proveli učesnike kroz proces identifikacije, pripreme, ugovaranja i praćenja projekata javno-privatnog partnerstva.
Uzimajući u obzir činjenicu da je JPP novina u praksi javnog sektora te da postoji određeni nedostatak kapaciteta javnog sektora kada je JPP u pitanju, ključni cilj radionice, kojoj je prisustvovalo blizu sto učesnika sa svih nivoa vlasti u BiH, je bio poboljšati kolektivno znanje u ovoj oblasti, upoznati se sa praksom drugih zemalja i razmjeniti iskustva sa institucijama iz država članica EU.


Ministarstvo privrede i FIPA će nastaviti realizirati zajedničke aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva, a naredna planirana aktivnost, koja će takođe biti realizirana uz podršku TAIEX-a je studijska posjeta Republici Hrvatskoj i posjeta uspješno implementiranim projektima po modelu javno-privatnog partnerstva.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna