Održan sastanak ministra privrede Tuzlanskog kantona sa ministrom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

 

U svrhu jačanja saradnje resornih institucija s ciljem unaprjeđenja poslovnog ambijenta za uspostavu, rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta, ministar privrede Tuzlanskog kantona gospodin Asmir Hasić je održao sastanak sa ministrom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO) gospodinom Amirom Zukićem.

Prva od tema sastanka je bila pravni okvir koji uređuje administrativne procedure i uslove poslovanja MSP-a i obrta, budući da su sljedeća tri zakona koja regulišu ovu oblast u pripremi: novi Zakon o poticanju razvoja male privrede u FBiH, čiji je Nacrt usvojila Vlada FBiH u junu tekuće godine a treba značajno da doprinese razvoju male privrede, povećanju stope otvaranja novih produktivnih radnih mjesta, povećanju potencijala za privlačenje sredstava iz fondova, kao i povećanju učinkovitosti sistema male privrede; novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, čiji je Prijedlog usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH dana 11.09.2019. i Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi FBiH koji je u pripremi i čiji se Nacrt, u skladu sa izjavom ministra Zukića, očekuje uskoro.

mp 22102019

Dalje, teme koje su se razmatrale na sastanku su se odnosile na finansijsku podršku za MSP-a i obrte, načine animiranja i edukacije poduzetnika da uzmu učešće u javnim pozivima za dodjelu grant i kreditnih sredstava ministarstava, te promocija poduzetništva i obrta i povezivanje obrazovnog sektora sa tržištem rada. Na sastanku je, takođe, dogovoreno da će FMRPO pružiti podršku u realizaciji obuka za predstavnike MSP sa područja Tuzlanskog kantona koja će biti usmjerena ka informisanju i učešću na aktuelnim pozivima od strane međunarodnih donatora.

Istaknuto je da su ovakvi sastanci na redovnoj vremenskoj osnovi vrlo poželjni u svrhu harmonizacije budućih aktivnosti resornih ministarstava a sve u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta za poslovanje MSP i obrta.
Na sastanku su uzeli učešće, osim ministra Zukića i ministra Hasića, resorni pomoćnici federalnog i kantonalnog ministarstva.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna