Sastanak ministra privrede sa predsjednikom Obrtničke komore FBiH

 

Ministar privrede Tuzlanskog kantona gospodin Asmir Hasić zajedno sa pomoćnikom ministra za poduzetništvo i obrt gospođom Nisvetom Osmić održali su sastanak dana 21.08.2019.godine sa predsjednikom Obrtničke komore Federacije Bosne I Hercegovine gospodinom Željkom Babićem.


mp 21082019Budući da je ključna uloga Ministarstva kreiranje poslovnog ambijenta za poduzetnike jedna od tema sastanka bila je novi Zakon o obrtu FBiH koji je u postupku donošenja. Ovom prilikom se razgovaralo i o dosadašnjem doprinosu novom zakonskom rješenju, kroz učešće u javnim raspravama i davanju sugestija i primjedbi, kao i budućem angažmanu svih zainteresiranih sudionika u daljoj proceduri usvajanja pomenutog zakona.

Takođe, razgovaralo se o poticajima obrtnicima na federalnom i kantonalnom nivou te su dogovorene zajedničke aktivnosti na povećanju učešća obrtnika sa područja Tuzlanskog kantona u ukupno dodijeljenim sredstvima od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a u skladu sa brojnošću obrta na Tuzlanskom kantonu.

Na sastanku se razgovaralo i o pokretanju inicijativa za izmjene kantonalnih zakona u kojima postoji prostor za poboljšanje zakonske regulative za poslovanje obrtnika.

Intenziviranje kontakata i održavanje sastanaka sa općinskim/gradskim službama koje rade na registraciji obrta kao i nadležnih službi za izdavanje dozvola biće jedan od zadataka Ministarstva privrede u narednom periodu te je dogovoreno i održavanje zajedničkih sastanaka sa predstavnicima komora na federalnom i kantonalnom nivou u cilju zajedničkog djelovanja i stvaranja uslova za bolji položaj obrtnika.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna