Ministar privrede posjetio Njemački centar za robotiku


Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, Asmir Hasić, posjetio je Njemački centar za robotiku DKR u Tuzli. Posjeta je realizovana s ciljem upoznavanja ministra Hasića sa aktivnostima i projektima koji se realizuju u okviru ovog centra. DKR centar je u 2017. godini otvoren od strane kompanije Masterwerk GmbH iz Minhena kao develoPPP.de projekat i podržan je i sufinansiran od strane Ministarstva Savezne Republike Njemačke za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ.

DKR NaslovnaU okviru ove posjete je između ostalog predstavljen i projekat "Training 4 IPEX – CNC & Welding technology", koji DKR pokreće u saradnji sa Projektom razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM), koji implementira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). U okviru ovog projekta će za bosanskohercegovačke firme koje imaju potrebu za novom radnom snagom, biti pokrenuta inicijativa za pronalaženje, regrutiranje, praktično educiranje te na kraju i upošljavanje CNC operatera i robot programera za zavarivanje. Poslodavci će kroz ovaj projekat imati mogućnost da zaposle nove radnike koji su na evidenciji nezaposlenih lica, a koja će u okviru projekta steći praktično iskustvo educirajući se za rad na CNC mašini, kao i na industrijskom robotu za zavarivanje.

Ministar Hasić je pozdravio aktivnosti koje DKR planira realizirati u narednom periodu te istakao značaj i potrebu za većim brojem razvojnih projekata koji će doprinositi osnaživanju kadrova, ali i stvaranju novih prilika za zapošljavanje na tržištu Tuzlanskog kantona, kako bi se na taj način direktno jačala domaća privreda.


Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, Asmir Hasić, posjetio je Njemački centar za robotiku DKR u Tuzli. Posjeta je realizovana s ciljem upoznavanja ministra Hasića sa aktivnostima i projektima koji se realizuju u okviru ovog centra. DKR centar je u 2017. godini otvoren od strane kompanije Masterwerk GmbH iz Minhena kao develoPPP.de projekat i podržan je i sufinansiran od strane Ministarstva Savezne Republike Njemačke za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ.

DKR NaslovnaU okviru ove posjete je između ostalog predstavljen i projekat "Training 4 IPEX – CNC & Welding technology", koji DKR pokreće u saradnji sa Projektom razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM), koji implementira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). U okviru ovog projekta će za bosanskohercegovačke firme koje imaju potrebu za novom radnom snagom, biti pokrenuta inicijativa za pronalaženje, regrutiranje, praktično educiranje te na kraju i upošljavanje CNC operatera i robot programera za zavarivanje. Poslodavci će kroz ovaj projekat imati mogućnost da zaposle nove radnike koji su na evidenciji nezaposlenih lica, a koja će u okviru projekta steći praktično iskustvo educirajući se za rad na CNC mašini, kao i na industrijskom robotu za zavarivanje.

Ministar Hasić je pozdravio aktivnosti koje DKR planira realizirati u narednom periodu te istakao značaj i potrebu za većim brojem razvojnih projekata koji će doprinositi osnaživanju kadrova, ali i stvaranju novih prilika za zapošljavanje na tržištu Tuzlanskog kantona, kako bi se na taj način direktno jačala domaća privreda.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna