Održan sastanak sa Rudnikom Soli „Tuzla“ d.d. Tuzla

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona gospodin Osman Puškar održao je u ponedeljak, 24.06.2019. godine, sastanak sa gospodinom Anisom Šaldićem, direktorom Rudnika soli „Tuzla" d.d. Tuzla i njegovim saradnicima. Ovom prilikom Ministar Puškar dao je akcenat na date obaveze od strane Ministarstva privrede u vezi poslovanja Rudnika soli „Tuzla" d.d. Tuzla za 2019. godinu, te zatražio da se iste realizuju bez odlaganja.


IMG 3332Direktor Anis Šaldić i njegovi saradnici predstavili su trenutno stanje na rudniku, sa osvrtom na prošlogodišnje uspješno poslovanje.


Na kraju sastanka ministar Puškar se zahvalio na posjeti direktora Anisa Šaldića sa svojim saradnicima, te naglasio da će Ministarstvo privrede nastaviti praćenje realizacije planova za ovu godinu koji su uslov za nastavak uspješnog poslovanja.

 

 

 

 

 

 

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona gospodin Osman Puškar održao je u ponedeljak, 24.06.2019. godine, sastanak sa gospodinom Anisom Šaldićem, direktorom Rudnika soli „Tuzla" d.d. Tuzla i njegovim saradnicima. Ovom prilikom Ministar Puškar dao je akcenat na date obaveze od strane Ministarstva privrede u vezi poslovanja Rudnika soli „Tuzla" d.d. Tuzla za 2019. godinu, te zatražio da se iste realizuju bez odlaganja.


IMG 3332Direktor Anis Šaldić i njegovi saradnici predstavili su trenutno stanje na rudniku, sa osvrtom na prošlogodišnje uspješno poslovanje.


Na kraju sastanka ministar Puškar se zahvalio na posjeti direktora Anisa Šaldića sa svojim saradnicima, te naglasio da će Ministarstvo privrede nastaviti praćenje realizacije planova za ovu godinu koji su uslov za nastavak uspješnog poslovanja.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna