Razgovor o mogućoj poslovnoj saradnji

Na inicijativu ministra privrede Tuzlanskog kantona Osmana Puškara danas su se u resornom ministarstvu sastali predstavnici Sisecam soda Lukavac d.o.o. (SSL) i direktor Rudnika mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Samir Hadžić kako bi razgovarali o mogućoj saradnji. Preliminarni dogovor o poslovnoj saradnji koja bi podrazumijevala snabdijevanje 60. 000 tona mrkog uglja na godišnjem nivou lukavačkoj „Sodi" samo je uvod u saradnju, rečeno je na današnjem sastanku.


IMG 3377U ulozi posrednika, ministar Puškar naglasio je da se nada da će ovo biti početak buduće plodne saradnje te da će u cijelu priču biti uključena i komponenta željezničkih resursa kao najefikasnijeg transporta.


Zahtjeve SSL koji se tiču prije svega stabilnog kvaliteta uglja, prema riječima direktora Hadžića, Rudnik Đurđevik će moći ispoštovati jer je ulaskom u novi revir omogućena veća i kvalitetnija proizvodnja. Na sastanku je također bilo govora i o rekultivaciji rudničkog zemljišta.


Na današnjem sastanku je dogovoreno da SSL uputi pismo namjere nakon čega bi u narednim mjesecima ova saradnja trebala biti i konkretizovana.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15