Za realizaciju razvojnih projekata TK nagrađen sa 100.000$

Kao potvrda liderstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i ostvarenih rezultata za realizaciju razvojnih projekata u Tuzlanski kanton stigla je nagrada od 100.000$. Tim povodom danas je ministar privrede TK Osman Puškar održao sastanak sa predstavnicima Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) Nasirom Nalićem i Aleksandrom Ivanovićem, predstavnicima Kantonalnog odbora za razvoj i predstavnicima Projekta integriranog lokalnog razvoja u Ministarstvu privrede i saradnicima.

 

IMG 3078Riječ je o poticajnim sredstvima ILDP-a, zajedničkom projektu Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, koja se dodjeljuju u svrhu implementacije projekata iz kantonalne razvojne strategije i koja mogu ostvariti snažan razvojni efekat te pozitivan uticaj na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, kao i rodnu ravnopravnost. Današnji sastanak je iskorišten za dogovor i definisanje daljih koraka u realizaciji projekata koje je resorno ministarstvo okvirno prezentovalo.
Prema riječima ministra Puškara želja je ojačati takozvane startup programe te ubrzati projekte i olakšati pristup kroz zakonski okvir. Na današnjem sastanku je dogovoreno da će Ministarstvo privrede finalizirati identifikaciju i razraditi projektne ideje koje će uputiti prema Kantonalnom odboru za razvoj, kako bi se načinila prioritetna lista projektnih ideja i odabir projekta koji će se sufinansirati iz dobivenih poticajnih sredstava ILDP-a.
Uspješna saradnja između Vlade Tuzlanskog kantona i ILDP-a doprinijela je ostvarenju mnogih zapaženih rezultata u kojima se TK više puta isticao kao lider u Federaciji BiH. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina je bila prva usvojena strategija razvoja. U skladu sa preporukama ILDP-a Ministarstvo privrede kao jedinica za upravljanje razvojem na Tuzlanskom kantonu na godišnjem nivou radi na prikupljanju dostupnih izvora verifikacije i pripremi procjene koja se ocjenjuje od strane Tima za monitoring i usaglašavaju zajedničke preporuke za unaprjeđenje, dok ILDP u konačnici vrši provjeru rezultata procjena i prateće dokumentacije. Prema posljednjim rezultatima ILDP procjene kapaciteta kantona za planiranje i upravljanje razvojem u 2018. godini, prvu nagradu za najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem u FBiH u 2018. godini je dobio Tuzlanski kanton (97% indeksa).

 

Kao potvrda liderstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i ostvarenih rezultata za realizaciju razvojnih projekata u Tuzlanski kanton stigla je nagrada od 100.000$. Tim povodom danas je ministar privrede TK Osman Puškar održao sastanak sa predstavnicima Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) Nasirom Nalićem i Aleksandrom Ivanovićem, predstavnicima Kantonalnog odbora za razvoj i predstavnicima Projekta integriranog lokalnog razvoja u Ministarstvu privrede i saradnicima.

 

IMG 3078Riječ je o poticajnim sredstvima ILDP-a, zajedničkom projektu Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, koja se dodjeljuju u svrhu implementacije projekata iz kantonalne razvojne strategije i koja mogu ostvariti snažan razvojni efekat te pozitivan uticaj na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, kao i rodnu ravnopravnost. Današnji sastanak je iskorišten za dogovor i definisanje daljih koraka u realizaciji projekata koje je resorno ministarstvo okvirno prezentovalo.
Prema riječima ministra Puškara želja je ojačati takozvane startup programe te ubrzati projekte i olakšati pristup kroz zakonski okvir. Na današnjem sastanku je dogovoreno da će Ministarstvo privrede finalizirati identifikaciju i razraditi projektne ideje koje će uputiti prema Kantonalnom odboru za razvoj, kako bi se načinila prioritetna lista projektnih ideja i odabir projekta koji će se sufinansirati iz dobivenih poticajnih sredstava ILDP-a.
Uspješna saradnja između Vlade Tuzlanskog kantona i ILDP-a doprinijela je ostvarenju mnogih zapaženih rezultata u kojima se TK više puta isticao kao lider u Federaciji BiH. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina je bila prva usvojena strategija razvoja. U skladu sa preporukama ILDP-a Ministarstvo privrede kao jedinica za upravljanje razvojem na Tuzlanskom kantonu na godišnjem nivou radi na prikupljanju dostupnih izvora verifikacije i pripremi procjene koja se ocjenjuje od strane Tima za monitoring i usaglašavaju zajedničke preporuke za unaprjeđenje, dok ILDP u konačnici vrši provjeru rezultata procjena i prateće dokumentacije. Prema posljednjim rezultatima ILDP procjene kapaciteta kantona za planiranje i upravljanje razvojem u 2018. godini, prvu nagradu za najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem u FBiH u 2018. godini je dobio Tuzlanski kanton (97% indeksa).

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna