Održan sastanak o zajedničkim aktivnostima Ministarstva privrede TK i Kantonalne privredne komore

U prostorijama Kantonalne privredne komore u Tuzli u četvrtak 14.03.2019. godine održan je sastanak Ministra privrede Tuzlanskog kantona gosp. Osmana Puškara i predsjednika Kantonalne privredne komore Tuzla gosp. Nedreta Kikanovića sa saradnicima na kojem je razgovarano o dosadašnjoj saradnji i budućim zajedničkim aktivnostima.

minrp priv kom sast 1Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Ministarstva na unapređenju poduzetničke infrastrukture po pitanju zakonskog okvira, budući da ne postoji pravna legislativa na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, koja reguliše ovu oblast.
U okviru ove tematike je dogovorena i zajednička posjeta općinama u drugim kantonima u cilju razmjene iskustava po pitanju zakonskog uređenja poslovnih zona i drugih subjekata poduzetničke infrastrukture.
Takodjer se razgovaralo i o podršci koje pruža Ministarstvo privrede poduzetnicima, IPA projektima i INTERREG, kao i o modelu javno-privatnog partnerstva kao pozitivnom primjeru rješenja za smanjenje zloupotreba, korupcije kao i efikasnijeg dugoročnog rješavanja određenih vrsta javnih potreba u društvu.
Tokom razgovora je istaknuta i potreba za dodatnim informisanjem i edukacijom poduzetnika sa područja Tuzlanskog kantona o dostupnim načinima finansiranja iz EU i drugih međunarodnih donatorskih fondova za finansiranje razvojnih projekata i investicija, te je u skladu s tim dogovoreno da će Ministarstvo u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom organizirati seminare koji će poduzetnicima omogućiti uvid u trenutno dostupne fondove za BiH, fondove za koje mogu aplicirati poduzetnici, načine pristupa navedenim fondovima, potrebnoj dokumentaciji, mogućnostima umrežavanja sa poduzetnicima iz regiona u svrhu zajedničkih aplikacija na fondove i slično.
Dogovorene su i zajednicke aktivnosti na promociji poduzetnistva i obrta u obrazovanju kroz planirane posjete školama u narednom periodu.Također razgovaralo se i o parafiskalnim nametima i aktivnostima na poboljšanju poslovnog ambijenta u Tuzlanskom kantonu.
Jedna od tema bila je i zajednički nastup Ministarstva privrede i Kantonalne privredne komore te poduzetnika članova Komore na Međunarodnom sajmu Grapos expo u Gračanici.
Ovom prilikom iskazano je zadovoljstvo po pitanju dosadašnje saradnje Ministarstva privrede i Kantonalne privredne komore Tuzla, te je dogovoren i nastavak uspješne realizacije aktivnosti u skladu sa Sporazumom o partnerskoj saradnji.

U prostorijama Kantonalne privredne komore u Tuzli u četvrtak 14.03.2019. godine održan je sastanak Ministra privrede Tuzlanskog kantona gosp. Osmana Puškara i predsjednika Kantonalne privredne komore Tuzla gosp. Nedreta Kikanovića sa saradnicima na kojem je razgovarano o dosadašnjoj saradnji i budućim zajedničkim aktivnostima.

minrp priv kom sast 1Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Ministarstva na unapređenju poduzetničke infrastrukture po pitanju zakonskog okvira, budući da ne postoji pravna legislativa na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, koja reguliše ovu oblast.
U okviru ove tematike je dogovorena i zajednička posjeta općinama u drugim kantonima u cilju razmjene iskustava po pitanju zakonskog uređenja poslovnih zona i drugih subjekata poduzetničke infrastrukture.
Takodjer se razgovaralo i o podršci koje pruža Ministarstvo privrede poduzetnicima, IPA projektima i INTERREG, kao i o modelu javno-privatnog partnerstva kao pozitivnom primjeru rješenja za smanjenje zloupotreba, korupcije kao i efikasnijeg dugoročnog rješavanja određenih vrsta javnih potreba u društvu.
Tokom razgovora je istaknuta i potreba za dodatnim informisanjem i edukacijom poduzetnika sa područja Tuzlanskog kantona o dostupnim načinima finansiranja iz EU i drugih međunarodnih donatorskih fondova za finansiranje razvojnih projekata i investicija, te je u skladu s tim dogovoreno da će Ministarstvo u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom organizirati seminare koji će poduzetnicima omogućiti uvid u trenutno dostupne fondove za BiH, fondove za koje mogu aplicirati poduzetnici, načine pristupa navedenim fondovima, potrebnoj dokumentaciji, mogućnostima umrežavanja sa poduzetnicima iz regiona u svrhu zajedničkih aplikacija na fondove i slično.
Dogovorene su i zajednicke aktivnosti na promociji poduzetnistva i obrta u obrazovanju kroz planirane posjete školama u narednom periodu.Također razgovaralo se i o parafiskalnim nametima i aktivnostima na poboljšanju poslovnog ambijenta u Tuzlanskom kantonu.
Jedna od tema bila je i zajednički nastup Ministarstva privrede i Kantonalne privredne komore te poduzetnika članova Komore na Međunarodnom sajmu Grapos expo u Gračanici.
Ovom prilikom iskazano je zadovoljstvo po pitanju dosadašnje saradnje Ministarstva privrede i Kantonalne privredne komore Tuzla, te je dogovoren i nastavak uspješne realizacije aktivnosti u skladu sa Sporazumom o partnerskoj saradnji.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna