Sastanak sa predstavnicima „SISECAM SODA LUKAVAC" D.O.O. Lukavac

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona gospodin Osman Puškar održao je u petak, 15.03.2019. godine, sastanak sa predstavnicima „SISECAM SODA LUKAVAC" D.O.O. Lukavac gospodinom Nihadom Akeljićem, gospodinom Nisadom Avdićem i gospođicom Almom Jašarević.

Soda 1Sastanak se odnosio na sagledavanje trenutnih problema u vezi realizacije projekta rekultivacije dijela PK Lukavačka rijeka na općini Lukavac, shodno Sporazumu o saradnji od 08.03.2017. godine „SISECAM SODA LUKAVAC" D.O.O. Lukavac i ZD Rudnici" Kreka" d.o.o. Tuzla.
Predstavnici „SISECAM SODA LUKAVAC" D.O.O. dodatno su objasnili trenutnu situaciju vezanu za novu lokaciju tzv. Bijelog mora gdje lukavačka Sisecam Soda planira odlaagati svoj otpad, te projekte i projekcije poslovanja za naredne godine.
Ministar Puškar se na kraju sastanka zahvalio na posjeti predstavnika „SISECAM SODA LUKAVAC" D.O.O. Lukavac te naglasio da će se u narednom periodu intezivirati aktivnosti Ministarstva privrede na praćenju realizacije navedenog projekta za ovu godinu koji su uslov za nastavak uspješnog poslovanja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna