Prilika za efikasnu saradnju

Kao faktor saradnje od obostranog interesa potpisan je danas Sporazum o obrazovnoj i stručnoj saradnji između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Visoke škole CMS – Centar za multidisciplinarne studije u Tuzli.

cms mp 1202019 1Prema riječima ministra privrede TK Osmana Puškara resorno ministarstvo će na ovaj način u okviru jačanja javno-privatnog partnerstva iskoristiti znanje i pamet mladih ljudi ove naučno-obrazovne institucije dok će CMS dobiti priliku uspostavljanja i proširivanja poslovnih kontakata i provođenje u realnom sektoru onoga što su studenti naučili u školi.
Potpisujući sporazum direktor CMS-a doc. dr. Esad Mušanović kazao je da su oni već načinili iskorak u realni sektor i ostvarili naučnu i stručnu saradnju koja je konkretizovana kroz određene projekte. „Mi nudimo svoju saradnju na izradi projekata u energetskom sektoru, saobraćaju, razvoju kantona, kao i elaborate zaštite na radu i zaštite od požara", rekao je direktor Mušanović, naglašavajući da je sposobnost prilagođavanja tržištu velika vrlina njihove visokoškolske ustanove.
Bila je ovo prilika da se još jednom naglasi važnost politike srednjeg i visokog obrazovanja, odnosno obrazovanja kadrova za tržište ne za biroe za zapošljavanje.

Kao faktor saradnje od obostranog interesa potpisan je danas Sporazum o obrazovnoj i stručnoj saradnji između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Visoke škole CMS – Centar za multidisciplinarne studije u Tuzli.

cms mp 1202019 1Prema riječima ministra privrede TK Osmana Puškara resorno ministarstvo će na ovaj način u okviru jačanja javno-privatnog partnerstva iskoristiti znanje i pamet mladih ljudi ove naučno-obrazovne institucije dok će CMS dobiti priliku uspostavljanja i proširivanja poslovnih kontakata i provođenje u realnom sektoru onoga što su studenti naučili u školi.
Potpisujući sporazum direktor CMS-a doc. dr. Esad Mušanović kazao je da su oni već načinili iskorak u realni sektor i ostvarili naučnu i stručnu saradnju koja je konkretizovana kroz određene projekte. „Mi nudimo svoju saradnju na izradi projekata u energetskom sektoru, saobraćaju, razvoju kantona, kao i elaborate zaštite na radu i zaštite od požara", rekao je direktor Mušanović, naglašavajući da je sposobnost prilagođavanja tržištu velika vrlina njihove visokoškolske ustanove.
Bila je ovo prilika da se još jednom naglasi važnost politike srednjeg i visokog obrazovanja, odnosno obrazovanja kadrova za tržište ne za biroe za zapošljavanje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna