Subvencioniranje dijela kamatne stope za 2018. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona je u ponedjeljak odobrila ukupno 416.464,97 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima, kojima su odobreni krediti iz kreditne linije realizirane u saradnji Vlade TK i Sparkasse banke.

Ovom kreditnom linijom omogućeno je osiguranje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope. Podsjećamo radi se o kreditima ukupne vrijednosti oko 25 miliona KM, gdje se Vlada obavezala da će subvencionirati 3% godišnje kamatne stope po svakom pojedinačnom finansiranju za privrednog subjekta kome banka odobri kreditna sredstva. Za ove namjene Vlada je osigurala ukupno 1,1 milion KM. Vlada je svojim Odlukama u toku 2018. godine prihvatila Mišljenje tj. dala saglasnost za ukupno 73 zahtjeva u ukupnom iznosu od 25.100.000,00 KM, za koje je Banka odobrila kreditna sredstva. Odluka se odnosi na raspodjelu sredstva od 1,1 milion KM, odnosno njegov proporcionalni dio u 2018. godini u iznosu od 416.464,97 KM, sljedećim korisnicima subvencija:

 

 

Naziv privrednog subjekta korisnika kredita

ID Broj

Račun za uplatu (broj računa klijenta)

Iznos subvencionirane kamate za uplatu u KM za 2018

1

ALPAMM D.O.O. TUZLA

4209025070004

_1995060000282137

3,631.84

2

AQUAMAX LINE D.O.O. LUKAVAC

4210134120001

_1995050035302096

5,128.13

3

ARCADE DOO EXPORT-IMPORT TUZLA

4209095360000

_1990500056468063

480.36

4

ARMENSA-TEAM DOO TUZLA

4209093740000

_1995060194292516

2,401.84

5

ARMENSA-TEAM DOO TUZLA

4209093740000

_1995060194292516

2,401.84

6

AVDIĆ COMMERCE D.O.O. GRAČANICA, STJEPAN POLJE

4209100030005

_1995010099786631

5,513.92

7

AVDIĆ COMMERCE D.O.O. GRAČANICA, STJEPAN POLJE

4209100030005

_1995010099786631

2,644.17

8

BANF D.O.O.TUZLA

4209756520009

_1995060011459641

560.64

9

BAUPARTNER D.O.O.

4210006470008

_1995050035319556

6,573.53

10

BEAT BH D.O.O. ŽIVINICE

4209188960007

_1990500006547013

1,934.53

11

B-ELI-M D.O.O.LUKAVAC

4209423710005

_1995060011534137

967.26

12

BOSNA KOM D.O.O. GRAČANICA, STJEPAN POLJE

4209252300008

_1990500006000321

6,039.16

13

BRIJESNICA KOMERC D.O.O.BRIJESNICA VELIKA

4209245860006

_1995010010377948

2,418.15

14

CAFFEMATIC D.O.O.

4209325200007

_1995060035355203

7,692.20

15

ČEKTALO-PROMET D.O.O. SAPNA. VITINICA

4209240630002

_1995060035223768

4,774.29

16

D.O.O.SULTAN POLJICE

4209219430001

_1995050041259836

5,843.14

17

DELUX EURO PROFI D.O.O. GRADAČAC

4209670480004

_1995020041236994

3,651.96

18

DOHAMIX DOO

4209176790009

_1995020051315003

771.21

19

DURAK TRANSPORT DOO GRAČANICA

4210057970005

_1995840041197183

1,921.48

20

ED-MEL D.O.O.LUKAVAC

4210056140009

_1995050041260515

1,633.25

21

EGA FIN D.O.O.LUKAVAC

4210001590005

_1995050010449823

503.27

22

FINING DOO GRACANICA

4209030820003

_1990500006414220

5,128.13

23

GRAMEL D.O.O. LUKAVAC

4209291620001

_1995050010746740

1,289.69

24

HERIĆ AGI D00

4209224430001

_1995040075372554

700.80

25

HIDRA CO D.O.O. GRADAČAC

4209577350001

_1995020055365917

4,406.94

26

HIH DOO ŽIVINICE

4209451680006

_1990500006387545

3,651.96

27

HUSANOVIĆ & CO DOO GRAČANICA

4209247130005

_1995010020626871

4,406.94

28

IVEREX KOMERC

4209636890007

_1990500006729470

11,017.35

29

JAFA-JASE 4 D.O.O.

4209204160008

_1995060055409565

3,224.21

30

JANJA-PLOD DOO ŽIVINICE

4210196230008

_1995040031882604

1,184.49

31

KAKEŠ D.O.O. ŽIVINICE

4209026710007

_1995040075973372

4,836.31

32

KANETEX D.O.O.GRAČANICA

4209763900003

_1995010021513742

1,921.48

33

KERA & DISK D.O.O.ŽIVINICE

4209345900005

_1995040035352682

12,711.46

34

KLAUS LEHMANN GMBH DOO

4209296770001

_1995010176299649

1,973.89

35

LAĐA

4209216410000

_1990500006001485

1,641.01

36

LAFAT KOMERC D.O.O KALESIJA

4209337120009

_1995060054972968

27,431.11

37

LAFAT KOMERC D.O.O KALESIJA

4209337120009

_1995060054972968

19,831.23

38

M.H. GRAĐEVINAR

4209300390006

_1995040075899167

7,008.09

39

MAT-TRADE D.O.O. GRADAČAC

4209669470003

_1995020035463166

10,895.54

40

MAXI PLUS D.O.O. TUZLA

4210261580003

_1995060039165169

483.63

41

MEDION DOO GRADAČAC

4209259140006

_1995020076139825

2,803.24

42

MEFA OIL DOO KLADANJ

4209849610008

_1995040152708326

672.51

43

MENPROM D.O.O. GORNJA TUZLA

4209142620007

_1995060153463082

19,104.29

44

MEŠIĆ-COM D.O.O.GRADAČAC

4209267590002

_1995060041136888

3,362.59

45

MIX MAESTRO DOO

4209485400002

_1990500054442606

9,987.58

46

MP PUPO DOO LUKAVAC

4209866460001

_1995050058195648

6,957.20

47

MRKALJEVIĆ DOO

4209166640009

_1990500006903391

1,921.48

48

NEONETX D.O.O. TUZLA

4209873750007

_1995060010223085

5,128.13

49

PERSEL DOO

4209022480007

_1990500055407174

7,161.44

50

PIEMONTE DOO TUZLA

4209326600009

_1995060126761213

25,640.68

51

PJESKARA D.O.O. DOBOŠNICA

4209164780008

_1995050076273538

1,794.85

52

PLATINIUM DOO TUZLA

4209630260001

_1995060040009360

1,401.62

53

PZU IBN-SINA TUZLA

4209087340008

_1990500006707742

36,318.47

54

S.E-SARAJKA D.O.O.ŽIVINICE

4209066340008

_1995040050272834

2,102.42

55

S.E-SARAJKA D.O.O.ŽIVINICE

4209066340008

_1995040050272834

3,504.04

56

SAKSOFON DOO

4209028500000

_1990500051136652

1,193.56

57

SEIF DOO MILJANOVCI

4209133390007

_1995060010372077

907.95

     58

SET UP S D.O.O. TUZLA

4210054790006

_1995060035278961

1,184.49

59

SGH DOO TUZLA

4210207700001

_1995040020363757

3,631.84

60

SKY CONCORD DOO ŽIVINICE

4210115840001

_1995040020363757

1,282.02

61

SYSTEMIC DOO SREBRENIK

4209783840007

_1995060020682983

1,184.49

62

TARGET D.O.O.GRADAČAC

4209898310001

_1995020035208153

5,128.13

63

TEHNOGRAD DOO

4209246590002

_1990500088644515

21,024.27

64

TEHNOGRAD-COMPANY

4209400180009

_1990500006300827

11,935.75

65

THEMA D.O.O. GRADAČAC

4209220100007

_1995020035405548

6,610.41

66

TMD HANIBAL DOO

4209094550000

_1995020055772541

5,447.77

67

TQM D.O.O.LUKAVAC

4209977290008

_1995050010251361

716.14

68

TRUCKTECHNIK D.O.O.ŽIVINICE

4210173020006

_1995040041199842

960.74

69

TUZLANSKI SAJAM D.O.O. TUZLA

4209990980005

_1995060035400890

2,564.07

70

UBE STORE DOO TUZLA

4210232990006

_1995060021359849

2,368.98

71

UR RESTORAN MAMA MIA N01 LUKAVAC, VL.BEGOVIĆ LJILJANA

4310506420001

_1995050031340034

1,612.11

72

VARIPLAST D.O.O. GRAČANICA

4209123590008

_1990500075980389

11,212.94

73

WELL D.O.O. ŽIVINICE

4209673230009

_1995040035335125

3,846.09

74

WINDELS D.O.O.

4209766750002

_1995040011689144

2,803.24

75

WIRAC.NET D.O.O. GRAČANICA

4209753340000

_1995010020542578

1,401.62

76

WIRAC.NET D.O.O. GRAČANICA

4209753340000

_1995010020542578

750.00

77

ZEKA-COMERC DOO

4209329610005

_1995010051238713

9,607.39

UKUPNO

416,464.97

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna