Porodična medicina u fokusu razgovora sa predstavnicima Svjetske banke

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić sa saradnicima sastao se danas sa predstavnicima Svjetske banke, Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo TK kako bi razmijenili informacije o stanju u oblasti porodične medicine.

sv banka mz 27052016Dobro organizovana služba porodične medicine na području Kantona, prema mišljenju prisutnih, osnova je za novi pristup u kojem će biti primijenjeno takozvano diferencijalno nagrađivanje.
Ističući ovom prilikom važnost sumiranja rezultata sa terena ministar Hadžiefendić je podržao ideju koju su predočili predstavnici Svjetske banke Nedim Jaganjac i Darko Paranos o standardizaciji osnovnog paketa usluga u porodičnoj medicini.
Predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva Vildana Doder kazala je da i pored mnogo uloženih sredstava, nažalost, nije ostvaren željeni efekat u svim kantonima kada je u pitanju razvoj porodične medicine. Izgradnja sistema porodične medicine na području Tuzlanskog kantona, rečeno je ovom prilikom, potpuno je uspjela što potvrđuje podatak da je u okviru timova registrovano 98 % stanovnika. Ono što će, složili su se prisutni, pomoći boljem funkcionisanju je predstojeća informatizacija zdravstvenog sistema.

 

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić sa saradnicima sastao se danas sa predstavnicima Svjetske banke, Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo TK kako bi razmijenili informacije o stanju u oblasti porodične medicine.

sv banka mz 27052016Dobro organizovana služba porodične medicine na području Kantona, prema mišljenju prisutnih, osnova je za novi pristup u kojem će biti primijenjeno takozvano diferencijalno nagrađivanje.
Ističući ovom prilikom važnost sumiranja rezultata sa terena ministar Hadžiefendić je podržao ideju koju su predočili predstavnici Svjetske banke Nedim Jaganjac i Darko Paranos o standardizaciji osnovnog paketa usluga u porodičnoj medicini.
Predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva Vildana Doder kazala je da i pored mnogo uloženih sredstava, nažalost, nije ostvaren željeni efekat u svim kantonima kada je u pitanju razvoj porodične medicine. Izgradnja sistema porodične medicine na području Tuzlanskog kantona, rečeno je ovom prilikom, potpuno je uspjela što potvrđuje podatak da je u okviru timova registrovano 98 % stanovnika. Ono što će, složili su se prisutni, pomoći boljem funkcionisanju je predstojeća informatizacija zdravstvenog sistema.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna