Čestitka povodom Svjetskog dana ljekara

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić je, povodom 19. maja Svjetskog dana ljekara porodične medicine, uputio srdačne čestitke i izrazio zahvalnost svim ljekarima porodične medicine, kao i ostalim članovima timova porodične medicine, na nesebičnom i predanom zalaganju u svakodnevnom radu.

Ministar Hadžiefendić je ponovo naglasio ključnu ulogu ljekara porodične medicine u cjelokupnom zdravstvenom sistemu, ističući potrebu daljnjeg moderniziranja ambulanti porodične medicine, neophodne kontinuirane edukacije osoblja sa ciljem pružanja još kvalitetnijih zdravstvenih usluga građanima na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna