Ministar zdravstva TK obišao objekat Gradina na kojem su u toku radovi na realizaciji projekta energijske efikasnosti

U posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravio je danas ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić povodom završnih radova na realizaciji projekta energijske efikasnosti na objektu Gradina.

Ministar zdravstva TK u obilasku Gradine 1Ministar je u pratnji direktora UKC Tuzla, Nešada Hotića obišao objekat Gradina na kojem su u toku radovi na zamjeni stolarije, uređenju krova sa termoizolacijom, kao i radovi na unaprjeđenju sistema unutrašnje regulacije temperature u objektu i rekonstrukciji termoizolacione fasade.
Prema riječima ministra Hadžiefendića, 15. decembra 2015. godine potpisan je Sporazum o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i JZU UKC Tuzla, koji za cilj ima implementaciju mjera energetske efikasnosti u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. "Moram istaći veliko zadovoljstvo što smo samo četiri mjeseca nakon potpisivanja sporazuma već u završnoj fazi radova. Vlada TK i Ministarstvo zdravstva TK, Univerzitetski klinički centar Tuzla smatraju za najznačajniju instituciju u oblasti zdravstva na području Bosne i Hercegovine, s toga želim istaći da ćemo i u narednom periodu nastaviti, na različite načine, pružati podršku Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u njegovom nastojanju za osavremenjivanjem" istakao je ministar Hadžiefendić te dodao da su napravljeni i prvi koraci kada je u pitanju projekat energijske efikasnosti Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla. I u okviru ovog projekta planirana je zamjena stolarije, kao i termoizolaciona fasada.
Mjere energijske efikasnosti u JZU UKC Tuzla realizuju se u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH". Prema planu projekta, radovi na objektu Gradina započeli su 1. Februara i trebali bi biti završeni do kraja maja tekuće godine a radove izvode domaće kompanije.

 

U posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravio je danas ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić povodom završnih radova na realizaciji projekta energijske efikasnosti na objektu Gradina.

Ministar zdravstva TK u obilasku Gradine 1Ministar je u pratnji direktora UKC Tuzla, Nešada Hotića obišao objekat Gradina na kojem su u toku radovi na zamjeni stolarije, uređenju krova sa termoizolacijom, kao i radovi na unaprjeđenju sistema unutrašnje regulacije temperature u objektu i rekonstrukciji termoizolacione fasade.
Prema riječima ministra Hadžiefendića, 15. decembra 2015. godine potpisan je Sporazum o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i JZU UKC Tuzla, koji za cilj ima implementaciju mjera energetske efikasnosti u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. "Moram istaći veliko zadovoljstvo što smo samo četiri mjeseca nakon potpisivanja sporazuma već u završnoj fazi radova. Vlada TK i Ministarstvo zdravstva TK, Univerzitetski klinički centar Tuzla smatraju za najznačajniju instituciju u oblasti zdravstva na području Bosne i Hercegovine, s toga želim istaći da ćemo i u narednom periodu nastaviti, na različite načine, pružati podršku Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u njegovom nastojanju za osavremenjivanjem" istakao je ministar Hadžiefendić te dodao da su napravljeni i prvi koraci kada je u pitanju projekat energijske efikasnosti Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla. I u okviru ovog projekta planirana je zamjena stolarije, kao i termoizolaciona fasada.
Mjere energijske efikasnosti u JZU UKC Tuzla realizuju se u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH". Prema planu projekta, radovi na objektu Gradina započeli su 1. Februara i trebali bi biti završeni do kraja maja tekuće godine a radove izvode domaće kompanije.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna