SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

U izjavi datoj u prilogu objavljenom u emisiji "Mreža" na Federalnoj televiziji dana 09.02.2016. godine, poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona Prof.dr. Sabid Zekan izrekao je niz neutemeljenih i nekorektnih konstatacija, između ostalih i da će se

Univerzitetski klinički centar Tuzla ugušiti nepotrebnim zapošljavanjem i doživjeti sudbinu TTU-a, Aide, Livnice i Konjuha.

S tim u vezi, Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla (u daljem tekstu: Ustanova), želi odlučno demantirati ovakve navode i obavijestiti javnost da su rezultati rada i finansijskog poslovanja Ustanove u toku 2014. i 2015. godine značajno popravljeni u odnosu na prethodni period. U smislu rezultata finansijskog poslovanja ovo su bile najbolje dvije godine u prethodnom desetogodišnjem periodu. Ustanova je u cijelosti odgovorila svom osnovnom društvenom zadatku i uredno je pružala usluge zdravstvene zaštite svim građanima kojima su one bile potrebne. Uveden je čitav niz novih medicinskih procedura, koje se ne rade u drugim medicinskim centrima u BiH, a Ustanova je postala i lider u razvoju transplantacijske medicine u našoj zemlji. Povećan je i broj i obim pruženih zdravstvenih usluga. Istovremeno se dosta toga uradilo i na poboljšanju uslova rada za osoblje i kvaliteta zdravstvenih usluga za pacijente. Uz to, finansijsko poslovanje Ustanove u ove dvije godine, uzimajući u obzir sve objektivne okolnosti koje prate njen rad, prema svim parametrima, može se ocijeniti izuzetno uspješnim.

 

Također, ističemo da nije bilo nekritičnog i neselektivnog zapošljavanja kadrova u Ustanovi i da su sva zapošljavanja bila u skladu sa iskazanim potrebama i usvojenim finansijskim planovima, pri čemu se najveći dio zapošljavanja realizirao kroj projekte sufinansiranja zapošljavanja preko Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ukupan broj zaposlenih u Ustanovi se već nekoliko godina konstantno smanjuje i Ustanova apsolutno nema viška radnika.

U istom prilogu, tendencioznu izjavu je dao i Doc.dr. Enes Huseinagić, bivši predsjednik Upravnog odbora Ustanove, u vezi sa cijenama medicinskih sredstava koje Ustanova nabavlja.

S tim u vezi, želimo istaći da se sve nabavke u Ustanovi vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, uz obezbjeđenje optimalnog korištenja sredstava Ustanove ostvarenih iz izvora finansiranja i vlastitih prihoda i uz poštivanje principa efikasnosti, transparentnosti, nepristrasnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije ponuđača i stvarne konkurencije. Podsjećamo da je upravo Doc.dr. Enes Huseinagić bio na čelu Upravnog odbora Ustanove u čijoj je nadležnosti davanje saglasnosti za zaključenje ugovora o javnim nabavkama čija vrijednost prelazi 50.000,00 KM i da u vrijeme dok je imao neposredan uvid u predmetne nabavke, nikad nije iznio niti jednu primjedbu u vezi sa ovim pitanjem.

 

Imajući u vidu navedeno, ovim putem molimo da se u javnost ne iznose netačne, neprovjerene i tendenciozne informacije, kojima se nanosi šteta Ustanovi i unosi nepotreban nemir među osoblje i korisnike usluga zdravstvene zaštite.

 

Javna zdravstvena ustanova
Univerzitetski klinički centar Tuzla

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna