Ministar zdravstva se susreo sa direktorima domova zdravlja

U organizaciji Ministarstva zdravstva TK, danas je održan radni sastanak ministra Bahrudina Hadžiefendića sa direktorima domova zdravlja Tuzlanskog kantona. Na sastanku su razmatrani brojni aspekti poboljšanja primarne zdravstvene zaštite, tekući problemi i načini njihovog rješavanja.

Najviše riječi bilo je o finansiranju ovih javnih zdravstvenih ustanova, odnosno vanbolničke zdravstvene zaštite, organizaciji i finansiranju dijaliznih centara i zbrinjavanju dijaliznih pacijenta, organizaciji konsultativno-specijalističkih službi pri domovima zdravlja, te funkcionisanju mreže službi hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona.
Govorilo se i o neophodnoj edukaciji zdravstvenog kadra, posebno u domenu hitne medicinske pomoći, patronaže i službe mrtvozorstva, kao i organizaciji radnog vremena u službi porodične medicine.
Dogovoreno je da će ovakvi sastanci direktora domova zdravlja sa resornim ministrom i njegovim timom biti redovna praksa, što će omogućiti kvalitetniju saradnju između Ministarstva i domova zdravlja, a sve u cilju što kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništva Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom su najavljene posjete ministra i njegovih saradnika, svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona sa ciljem što realnijeg sagledavanja trenutnih potreba i mogućnosti domova zdravlja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna