Ministar zdravstva obišao zdravstvene ustanove u Srebreniku i Gradačcu

Završetak procesa registracije osiguranika u timove porodične medicine, informatizacija zdravstvenog sistema i proces certifikacije zdravstvenih ustanova bile su teme sastanka ministra zdravstva Tuzlanskog kantona Alena Kamerića, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Almire Hurić i Maide Mulić sa direktorima domova zdravlja Srebrenik i Gradačac.

Predstavnici lokalne zajednice, načelnici općina i predsjednici općinskih vijeća, koji su također prisustvovali ovim sastancima, su upoznati sa problemima u zdravstvenom sistemu kao i sa njihovim obavezama koje predstoje u sledećem periodu.
Proces registracije osiguranika u timove porodične/obiteljske medicine se mora završiti do 31.12.2014. godine, prije potpisivanja ugovore sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Informatizacija u zdravstvenom sistemu teče u zadatim rokovima i navedena dva doma zdravlja su dobila informatičku opremu u sve ordinacije porodične medicine. Kada je u pitanju certifikacija domova zdravlja, ona se treba završiti do kraja septembra 2015. godine da bi se za 2016. godinu ugovori potpisivali samo sa certificiranim ustanovama.
U narednom periodu Ministar zdravstva TK će obići sve domove zdravlja na Tuzlanskom kantonu i obaviti razgovore sa direktorima domova zdravlja i predstavnicima lokalne zajednice.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna