Nastavlja se informatizacija zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona

Peta faza Projekta jačanja zdravstvenog sektora, odnosno rekonstrukcija i opremanje sedam ambulanti porodične medicine u općinama Tuzla, Čelić, Kalesija i Sapna kao i informatizacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uspostava sistema monitoringa i evaluacije, bile su tema jučer održanog sastanka predstavnika Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva zdravstva sa direktorima domova zdravlja sa područja našeg kantona i direktorima Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo, a kojem su prisustvovali i predstavnici BH Telekoma.


Kemal Kačapor, Konsultant za informacijske tehnologije u federalnom ministarstvu je ovom prilikom istakao važnost informatizacije zdravstvenog sistema. „Federalno ministarstvo zdravstva je obišlo sve ustanove primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH, a za Dom zdravlja Tuzla, je kao pilot projekat, već nabavljena neophodna informatička oprema. U drugoj fazi projekta informatičku opremu, potrebnu za informatizaciju i umrežavanje će dobiti i ostali domovi zdravlja sa područja TK", istakao je Kačapor.
BH Telekom će kao partner u realizaciji investirati određeni dio sredstava u implementaciju Projekta, a odlučeno je da će ta sredstva biti uložena na području našeg kantona.
Aida Pilav, Pomoćnica Ministra u Federalnom ministarstvu je ovom prilikom izložila određene prednosti koje donosi informatizacija, prije svega u smislu monitoringa i evaluacije kad je u pitanju javno zdravstvo.

Sastanku, koji je na inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva, organiziralo Ministarstvo zdravstva TK, su, osim direktora i spomenutih predstavnika federalnog ministarstva, prisustvovali i ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Nermina Hadžigrahić sa saradnicima i Vildana Doder, Pomoćnica federalnog ministra.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna