Intenzivnija saradnja za bolje usluge građanima

Dosadašnja saradnja između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i poboljšanje te saradnje u narednom periodu bile su tema radnog sastanka ministrice Danijele Simić sa direktorom Službe.

Opširnije...

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2015.godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 79. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 3/15.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije
ovisnosti o drogama za 2015.godinu

Opširnije...

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2015. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 79. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 3/15.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


P R O G R A M
raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2015. godinu

Opširnije...

Program rada Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Radionica na temu "Razvoj preporuka za prevenciju, intervencije i resocijalizaciju u oblasti maloljetničke delinkvencije"

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Vas poziva da učestvujete na

Radionici "Razvoj preporuka za prevenciju, intervencije i resocijalizaciju u oblasti maloljetničke delinkvencije" 
07.05.2015. godine u 11.00, Tržni Centar Dramar, Tuzla

Opširnije...

Saopštenje povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, 17. mart 2015. godine

Ove godine socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 17. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada.
U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta, a u skladu sa Globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj (2012-2016 godine).

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna