Ministar industrije razgovarao sa radnicima TTU-a

Rješavanje problema TTU-a jedino je moguće kroz stečajno restrukturiranje, ponovio jestav Vlade Tuzlanskog kantonai na današnjem sastanku sa radnicima Tvornice transportnih uređaja d.d. Tuzlaministar industrije energetike i rudarstva Srđan Mićanović naglasivši da se u narednih desetak dana očekuje imenovanje predstečajnog upravnika TTU-a.

Opširnije...

Predstavnik britanske ambasade posjetio Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Upoznavanje Savjetnika Britanske ambasade u Sarajevu sa resorima koje pokriva Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona bila je tema razgovora ministrice Danijele Simić i savjetnika u Ambasadi Damira Šaljića. Ministrica je Šaljića upoznala sa projektima čija je realizacija u toku iz oblasti rada i zapošljavanja, socijalne zaštite i povratka. Tom prilikom istaknuto je teško stanje u Budžetu Tuzlanskog kantona, tako da je svim pa i ovom Ministarstvu na raspolaganju sve manje novca za realizaciju projekata.

Savjetnik Britanske ambasade je istakao da razumije i da je upoznat sa teškoćama u kojima se u cjelini nalazi Tuzlanski kanton, a posebno Budžet TK, te da je Britanska ambasada u toku reformskih procesa koji se odvijaju u Bosni i Hercegovini u kojima aktivno sudjeluje i iste podržava Ujedinjeno kraljevstvo i Britanska ambasada u Sarajevu.

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica''

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IVa stav 3. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa pozicije 23040001-''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-13506/2015 od 16.06.2015. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

 


 

Intenzivnija saradnja za bolje usluge građanima

Dosadašnja saradnja između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i poboljšanje te saradnje u narednom periodu bile su tema radnog sastanka ministrice Danijele Simić sa direktorom Službe.

Opširnije...

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2015.godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 79. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 3/15.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije
ovisnosti o drogama za 2015.godinu

Opširnije...

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2015. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 79. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 3/15.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


P R O G R A M
raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2015. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna