„Selo mira“ u Turiji obilježilo 20 godina postojanja

Ministrica za ras, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK Sandra Memić, sa saradnicima je prisustvovala obilježavanju jubileja - 20. godina postojanja fondacije „Sela Mira" Turija. Ministrica Memić je tom prilikom istakla važnost usluga koje pruža „Selo Mira" Turija, a koje se odnose na smještaj djece bez roditeljskog staranja po porodičnom modelu.

SM16 nTakođer se zahvalila predstavnicima fondacije Stiftung Kinderzukunft na kontinuiranoj podršci koju pruža ova fondacija, kao i direktoru i saradnicima fondacije „Selo Mira" Turija na izuzetnom organizovanju u obavljanju svog rada i posvećenosti zbrinjavanja djece. Obilježavanju jubileja prisustvovali su predstavnici fondacije Stiftung Kinderzukunft iz Njemčke kao i načelnik općine Lukavac Edin Delić.

 

 

 

 

 

 

 

Ministrica za ras, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK Sandra Memić, sa saradnicima je prisustvovala obilježavanju jubileja - 20. godina postojanja fondacije „Sela Mira" Turija. Ministrica Memić je tom prilikom istakla važnost usluga koje pruža „Selo Mira" Turija, a koje se odnose na smještaj djece bez roditeljskog staranja po porodičnom modelu.

SM16 nTakođer se zahvalila predstavnicima fondacije Stiftung Kinderzukunft na kontinuiranoj podršci koju pruža ova fondacija, kao i direktoru i saradnicima fondacije „Selo Mira" Turija na izuzetnom organizovanju u obavljanju svog rada i posvećenosti zbrinjavanja djece. Obilježavanju jubileja prisustvovali su predstavnici fondacije Stiftung Kinderzukunft iz Njemčke kao i načelnik općine Lukavac Edin Delić.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna