Međunarodni dan socijalnog rada

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a ove godine je to 20. mart. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana socijalnog rada je „Promocija održivog razvoja i zdravih zajednica".

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK želi ukazati na aktuelno stanje i proces reforme socijalne zaštite djece.
Na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini prava na određena novčana davanja iz oblasti socijalne i dječije zaštite ostvarilo je 23326 korisnika. Ukupan iznos naknada (koje se isplaćuju iz kantonalnog i federalnog budžeta) je 29.546.238,56 KM. Pored novčanih davanja građanima Tuzlanskog kantona neophodne su usluge socijalnog rada vezane za stručni rad i podršku. Socijalni radnici i svi članovi stručnog tima pružaju usluge u skladu sa potrebama građana, zakonskim obavezama i mogućnostima ustanova. Na ovaj način se na godišnjem nivou podrži još preko 20.000 pojedinaca i porodica u TK. Kadrovski i prostorni uslovi u značajnom broju Centara za socijalni rad su još uvijek nezadovoljavajući jer nedostaje propisan stručni kadar i odgovarajući uslovi rada, što otežava obavljanje djelatnosti socijalnog rada i pružanje podrške građanima.
Fokus rada Ministarstva zajedno sa nadležnim ustanovama i partnerskim organizacijama je, takođe na reformi socijalne zaštite i deinstitucionalizaciji usluga smještaja djece, gdje su postignuti značajni rezultati. U okviru procesa transformacije JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u različitim fazama pružanja i razvoja je pet novih usluga koje približavaju usluge korisnicima u zajednici i imaju za cilj prevenciju izdvajanja djece iz porodica. Naredni koraci fokusirani su na uspostavljanje usluge „Mali Porodični Dom". Takođe, planira se nastavak aktivnosti vezano za početak rada Dnevnog centra za djecu, Centra za savjetovanje i edukaciju, praćenje rada u Prihvatilištu za djecu i Materinskom domu, kao i rad na preveniranju izdvajanja djece iz porodica i razvoju hraniteljstva.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna