Saopštenje povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, 15. mart 2016. godine

Ove godine socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 15. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada.

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta, a u skladu sa Globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj (2012-2016 godine).

U svijetu i okruženju socijalni radnici obilježavaju Dan socijalnog rada organiziranjem stručnih skupova i drugih aktivnosti s ciljem promovisanja dobre prakse i zalaganja za prava i interese posebno osjetljivih socijalnih grupa, na temu „Promicanje dostojanstva i vrijednosti ljudi".
Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada Fakultet političkih nauka u Sarajevu, u saradnji sa Savezom socijalnih radnika Federacije BiH i misijom OSCE-a u BiH, 15.03. 2016. organizuje naučni skup na temu „Ljudsko dostojanstvo iz parspektive migrantske krize".
Na području Tuzlanskog kantona Međunarodni dana socijalnog rada obilježit će se 21.03.2016. godine organizacijom Okruglog stola na temu: „Položaj socijalnih radnika u Tuzlanskom i Posavskom kantonu". Organizatori Okruglog stola su UG „Društvo socijalnih radnika TK" u saradnji sa Savezom socijalnih radnika Federacije BiH i misijom OSCE-a u BiH.
Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada svim socijalnim radnicima i drugim stručnjacima koji obavljaju djelatnost socijalnog rada upućujemo iskrene čestitike.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna