Delegacija Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak posjetila KC Mihatovići

Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Danijela Simić sa saradnicima posjetila je Kolektivni centar "Mihatovići" gdje se u razgovoru sa upravnikom centra Midhatom Vrabcem upoznala sa uslovima života i rada raseljenih osoba smještenih u kolektivnom centru kao i sa problemima u funkcionisanju centra i osnovnim životnim problemima i potrebama porodica i osoba smještenih u centru i načinu njihovog prevazilaženja.

mihatovici posjeta 1Tom prilikom posjetili su i staricu Đulsa Kandžetović koja živi sama u jednom od apartmana.
Delegacija je ovom prilikom posjetila i Osnovnu školu „Podrinje", te su razgovarali sa sekretarom škole Ernom Muslimović o uslovima pod kojim se izvodi nastavni proces, kao i o eventualnim problemima koji se odnose na urednost pohađanja nastave od strane učenika, te da li su svi učenici obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem.
Posjeta Kolektivnom centru "Mihatovići" bila je prilika za potpisivanje ugovora sa osobama i porodicama za finansiranje troškova nabavke ogrjeva u 2015. godini za koje je iz budžeta Ministarstva izdvojeno 63 810, 00 KM.
Pravo na finansijska sredstva za nabavku ogrjeva imaju raseljena lica nastanjena u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potreba raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona čiji prihod po članu domačinstva na prelaze 14% prosječne plaće u TK.
Predviđeno je potpisivanje ugovora za 122 porodice u ukupnoj vrijednosti od 29 036,00 KM, odnosno svaka od porodica po zaključenom ugovoru može nabaviti po 2 tone uglja u vrijednosti od 238,00 KM.

 

 

Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Danijela Simić sa saradnicima posjetila je Kolektivni centar "Mihatovići" gdje se u razgovoru sa upravnikom centra Midhatom Vrabcem upoznala sa uslovima života i rada raseljenih osoba smještenih u kolektivnom centru kao i sa problemima u funkcionisanju centra i osnovnim životnim problemima i potrebama porodica i osoba smještenih u centru i načinu njihovog prevazilaženja.

mihatovici posjeta 1Tom prilikom posjetili su i staricu Đulsa Kandžetović koja živi sama u jednom od apartmana.
Delegacija je ovom prilikom posjetila i Osnovnu školu „Podrinje", te su razgovarali sa sekretarom škole Ernom Muslimović o uslovima pod kojim se izvodi nastavni proces, kao i o eventualnim problemima koji se odnose na urednost pohađanja nastave od strane učenika, te da li su svi učenici obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem.
Posjeta Kolektivnom centru "Mihatovići" bila je prilika za potpisivanje ugovora sa osobama i porodicama za finansiranje troškova nabavke ogrjeva u 2015. godini za koje je iz budžeta Ministarstva izdvojeno 63 810, 00 KM.
Pravo na finansijska sredstva za nabavku ogrjeva imaju raseljena lica nastanjena u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potreba raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona čiji prihod po članu domačinstva na prelaze 14% prosječne plaće u TK.
Predviđeno je potpisivanje ugovora za 122 porodice u ukupnoj vrijednosti od 29 036,00 KM, odnosno svaka od porodica po zaključenom ugovoru može nabaviti po 2 tone uglja u vrijednosti od 238,00 KM.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna