OBAVIJEST

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša putem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša JK 2021 realiziralo projekat pod nazivom „Studija o utjecaju na okoliš uklanjanja opasnog otpada kruksa i dekontaminacije tla u industrijskoj zoni grada Tuzla".

Cilj projekta je definisanje rizika koji proističu kao i mogući načini uklanjanja opasnog otpada tzv. kruksa iz proizvodnje nekadašnje fabrike HAK II, čime će se utjecati na zaustavljanje dalje kontaminacije i degradacije tla, gubitak biološke raznolikosti, spriječiti potencijalna dalja onečišćenja zraka i voda zbog zagađenosti tla i samim tim dovesti do poboljšanja kvaliteta zemljišta.


Ministarstvo je nakon zaključivanja Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša provelo proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, pri čemu je izabran kvalificirani ponuđač TQM d.o.o. Lukavac sa kojim je zaključen ugovor. Izabrani dobavljač je dostavio Izvještaj o fizičko – hemijskoj analizi zemljišta i odloženog otpada i otpadnog materijala i konačnu Studiju o utjecaju na okoliš uklanjanja opasnog otpada kruksa i dekontaminacije tla u industrijskoj zoni grada Tuzla.


Ukupna vrijednost projekta iznosi 46.622,16 KM od čega udio Fonda iznosi 26.622,16 KM. Projekat je proveden od novembra 2022. godine do 23.01.2023. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt broj: 035 369 428.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv