Ured za borbu protiv korupcije uživa podršku INL-a

Direktor Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona Muamer Šljivić se danas sa saradnicima susreo sa predstavnicima Odjela Vlade SAD-a za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona – (INL).

Na sastanku su prezentovane dosadašnje aktivnosti Kantonalnog ureda za borbu protiv korupcije, prije svega na implementaciji Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, te planirani koraci u daljnjem radu Ureda. Istaknuto je da Ured uživa podršku INL-a kako u dosadašnjim aktivnostima tako i budućem nastojanju i borbi u stvaranju antikorupcionog okruženja. Imajući u vidu težinu trenutne situacije sa aspekta prisutnosti korupcije u svim sferama društva danas je naglašena važnost institucionalnog pozicioniranja Ureda, te konstruktivna uloga međunarodnih partnera u navedenoj borbi. Utvrđeni su budući koraci djelovanja kao i saradnje što ima omogućiti kvalitetniju prevenciju i borbu protiv korupcije.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv