Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

Kako bi omogućili šire uključivanje zainteresovanih strana, Federalno ministarstvo pravde organizovalo je danas Javnu raspravu o Nacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

jav rasp 26012016 1To je jedna od pet planiranih regionalnih javnih rasprava na koju su bili pozvani predstavnici institucija zakonodavne i izvršne vlasti, nevladinog sektora te svi ostali zainteresovani subjekti sa područja Posavskog i Tuzlanskog kantona. Javnoj raspravi su u ime Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovali ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić sa saradnicima i koordinator Kantonalnog odbora za razvoj Senad Ovčina.
Izrada Nacrta zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenuta je 2013. godine, a uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja, zajedničke inicijative Vlade i Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, u čemu su učestvovali predstavnici institucija sa svih nivoa. U toku izrade podršku je pružio i USAID-ov Projekat jačanja institucija vlasti i procsa u BiH, te je izrađena i Regulatorna procjena uticaja navedenog zakona.
Prema zaključcima oba doma Parlamenta FBiH krajem 2015. godine, Vlada Federacije BiH zadužena je da organizuje javnu raspravu u roku od 90 dana kako bi se prilikom izrade prijedloga zakona u obzir uzeli prikupljenji prijedlozi, primjedbe i sugestije.
Javna rasprava o Nacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, do sada je organizovana u Sarajevu i Livnu, a u narednom periodu predviđeno je održavanje u Mostaru i Bihaću. Nakon toga slijedi sumiranje prikupljenih prijedloga i sugestija, te upućivanje teksta Vladi FBiH, koji će isti u formi nacrta proslijediti u parlamentarnu proceduru.

 

Kako bi omogućili šire uključivanje zainteresovanih strana, Federalno ministarstvo pravde organizovalo je danas Javnu raspravu o Nacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

jav rasp 26012016 1To je jedna od pet planiranih regionalnih javnih rasprava na koju su bili pozvani predstavnici institucija zakonodavne i izvršne vlasti, nevladinog sektora te svi ostali zainteresovani subjekti sa područja Posavskog i Tuzlanskog kantona. Javnoj raspravi su u ime Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovali ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić sa saradnicima i koordinator Kantonalnog odbora za razvoj Senad Ovčina.
Izrada Nacrta zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenuta je 2013. godine, a uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja, zajedničke inicijative Vlade i Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, u čemu su učestvovali predstavnici institucija sa svih nivoa. U toku izrade podršku je pružio i USAID-ov Projekat jačanja institucija vlasti i procsa u BiH, te je izrađena i Regulatorna procjena uticaja navedenog zakona.
Prema zaključcima oba doma Parlamenta FBiH krajem 2015. godine, Vlada Federacije BiH zadužena je da organizuje javnu raspravu u roku od 90 dana kako bi se prilikom izrade prijedloga zakona u obzir uzeli prikupljenji prijedlozi, primjedbe i sugestije.
Javna rasprava o Nacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, do sada je organizovana u Sarajevu i Livnu, a u narednom periodu predviđeno je održavanje u Mostaru i Bihaću. Nakon toga slijedi sumiranje prikupljenih prijedloga i sugestija, te upućivanje teksta Vladi FBiH, koji će isti u formi nacrta proslijediti u parlamentarnu proceduru.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna