ISTRAŽIVANJE O INTERESU MLADIH ZA USPOSTAVU "BUSINESS START UP FONDA ZA MLADE SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA"

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u 2013. godini planira uspostavu Business start-up fonda za mlade sa područja Tuzlanskog kantona. Aktivnosti i vrsta podrške koja će se pružati u okviru Fonda biti će prilagođena potrebama mladih osoba sa područja Tuzlanskog kantona.

U tu svrhu kreiran je upitnik za procjenu interesa uspostave „Business start up fonda za mlade sa područja Tuzlanskog kantona“ pomoću kojeg će se steći uvid  u interes mladih sa područja Tuzlanskog kantona za pokretanje vlastitog biznisa i korištenje podrške u tom procesu.

Ovim putem pozivaju se sve zainteresovane mlade osobe u dobi između 18 i 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona da odvoje nekoliko minuta vremena i ispune online anketu na linku http://www.surveymonkey.com/s/KJ6Q269.

Upitnik je moguće dobiti i ispuniti u prostorijama Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, kao i Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Napominjemo da su svi odgovori anonimni, i koristit će se samo u svrhu oblikovanja aktivnosti projekta „Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona“.

 


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna