POSJETE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA ELEMENTIMA STRANOG ULAGANJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona su 05. i 06.03.2013. godine posjetili privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona koji sadrže elemente stranog ulaganja. Posjete su realizirane u okviru Aftercare programa za 2013. godinu kroz saradničku mrežu za postinvesticionu podršku stranim investitorima u BiH.

Privredni subjekti koji su bili obuhvaćeni posjetama su Profine BH d.o.o. Živinice, Tehnodiesel d.o.o. Živinice te TMD Ai d.o.o. Gradačac. Sa predstavnicima navedenih preduzeća razgovarano je o iskustvima poslovanja u Bosni i Hercegovini, preprekama i problemima na koje su nailazili u poslovanju te planovima za budućnost.

Posjete privrednim subjektima sa elementima stranog ulaganja na području Tuzlanskog kantona   Stvaranje saradničke mreže za rad i postinvesticionu podršku stranim investitorima u zemlji koju čine Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) kao koordinator aktivnosti, nadležne institucije FBiH, kantona i općina predviđena je ugovorom o saradnji između Vijeća ministara BiH i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) na projektu poboljšanja poslovnog okruženja u BiH.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna