POZIV KOMPANIJAMA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA ZA APLICIRANJE ZA INVESTICIONI PROGRAM ZA PRIVATNI SEKTOR - PRIVATE SECTOR INVESTMENT PROGRAMME (PSI)

Private Sector Investment Programme (PSI) je program subvencija koji podržava inovativne investicijske projekte u zemljama u razvoju. NL Agencija, koja u ime Ministarstva vanjskih poslova Holandije realizuje PSI program će objaviti drugi tender za projektne prijedloge u junu 2013. godine, a rok za prijavu projekata je 26. august 2013. godine. Ciljevi PSI programa su: potaknuti finansijski rast, otvaranje novih radnih mjesta i generiranje prihoda. Grantovi su dostupni holandskim i drugim stranim kompanijama koje žele realizirati inovativnu investiciju u saradnji sa lokalnim poslovnim partnerom iz zemlje koja je obuhvaćena PSI programom, a u koje spada i Bosna i Hercegovina. Maksimalan budžet projekta može iznositi do 1,5 milion EUR-a, a PSI pokriva 50% cjelokupnog ulaganja.


Projekat mora biti inovativan za zemlju u kojoj se provodi, u pogledu vrste i usluge koja se nudi, metode proizvodnje ili načina na koji se usluga pruža. Projekat mora biti pilot projekat i omogućavati buduće investicije u isti projekat. Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona poziva sve kompanije sa područja Tuzlanskog kantona da se upoznaju sa PSI programom i u skladu sa potrebama apliciraju za isti. Više informacija o samom programu možete naći na linku http://www.agentschapnl.nl/en/node/50050 ili dobiti direktno u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.

 


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna