Ministri posjetili Muzej istočne Bosne

 

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta prof. dr. Mirsad Kunić i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mustafa Isabegović, sa saradnicima, danas su posjetili JU Muzej istočne Bosne u Tuzli. Posjeta je upriličena radi upoznavanja resornih ministara sa trenutnom situacijom u kojoj se ova ustanova nalazi, kao i radi pronalaženja zajedničkih mogućnosti u rješavanju i saniranju problema u kojima se Muzej nalazi.
Ministar Kunić je istakao važnost projekta trajne sanacije i rekonstrukcije cjelokupnog objekta, predložio je da se napravi petogodišnji plan u koji bi se ugradile sve faze rekonstrukcije, te da se plan usvoji kao dokument koji bi obavezivao i buduće vlade kao osnivača, kako bi se po fazama radila rekonstrukcija objekta.

Opširnije...

Sastanak Radne grupe za rješavanje korištenja prostora Doma Armije u Tuzli

 

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona održan je sastanak Radne grupe za rješavanje korištenja prostora Doma vojske FBiH, sa ciljem dogovora o rješavanju problema korištenja prostora Doma Armije u Tuzli.

Opširnije...

Potpisan Memorandum o razumijevanju za nastavak realizacije projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta – Bosna i Hercegovina na putu ka EU“ u Tuzlanskom kantonu

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona danas je potpisan Memorandum o razumijevanju između Save the Children-a, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva Tuzlanskog kantona, o nastavku realizacije projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta – BiH na putu ka EU". Memorandum su potpisali ministar Adem Šehidić, direktorica Save the Children-a Andrea Žeravčić, i direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Nikola Čiča.

Opširnije...

Potpisani Aneksi Kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

U ime Vlade Tuzlanskog kantona, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Adem Šehidić danas je sa Admirom Terzićem, predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona i Mirzetom Pozderovićem, predsjednikom Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona, potpisao Anekse Kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Opširnije...

U BKC-u UPRILIČENO POTPISIVANJE UGOVORA ZA SUFINANSIRANJE I OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA TUZLANSKOG KANTONA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA ZA 2013.GODINU

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona organizovalo je potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2013. godinu. Iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je 798.000,00 KM. Od toga za Sportski savez TK izdvaja se 38.600,00 KM, na jednokratne stipendije i nagrade 37.992,00 KM, za Savjet za sport 3.500,00 KM, a za 177 projekata izdvojeno je 718,000,00 KM. Vlada TK putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK svake godine podržava aktivnosti iz oblasti sporta.

Opširnije...

IZ BUDŽETA TK ZA STUDENTSKE KREDITE IZDVOJENO 315.600 KM

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, danas je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli organizovalo potpisivanje ugovora za dodjelu studentskih kredita sa 263 studenta od prve do šeste godine studija u akademskoj 2012/2013. godini.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna