Najava međuuniverzitetske saradnje

Ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović sa saradnicima danas je u protokolarnu posjetu primio prof. Arie Braunsteina sa Tel Aviv Univerziteta u Izraelu u pratnji prof.dr. Suada Halilčevića sa Katedre za energetske sisteme Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

tel aviv sastanak 1Ističući naučne potencijale koje ima Bosna i Hercegovina, prof. Braunstein je pohvalio reformske procese unutar akademskog sistema, koji prema njegovim riječima prije svega trebaju dobru volju, te najavio saradnju koja bi sa ličnog bila podignuta na institucionalni nivo.
Ministar Muratović istaknuo je kako je ovaj sastanak prvi korak ka budućoj saradnji univerziteta u Tel Avivu i Tuzli kao i svih osam visokoškolskih ustanova u Izraelu te protokolu koji bi omogućio zajedničke programske studije.
Sastanak je bio prilika za izražavanje zahvalnosti za stručni angažman na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli gdje će prof. Braunstein održati više predavanja.

 

 

 

Ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović sa saradnicima danas je u protokolarnu posjetu primio prof. Arie Braunsteina sa Tel Aviv Univerziteta u Izraelu u pratnji prof.dr. Suada Halilčevića sa Katedre za energetske sisteme Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

tel aviv sastanak 1Ističući naučne potencijale koje ima Bosna i Hercegovina, prof. Braunstein je pohvalio reformske procese unutar akademskog sistema, koji prema njegovim riječima prije svega trebaju dobru volju, te najavio saradnju koja bi sa ličnog bila podignuta na institucionalni nivo.
Ministar Muratović istaknuo je kako je ovaj sastanak prvi korak ka budućoj saradnji univerziteta u Tel Avivu i Tuzli kao i svih osam visokoškolskih ustanova u Izraelu te protokolu koji bi omogućio zajedničke programske studije.
Sastanak je bio prilika za izražavanje zahvalnosti za stručni angažman na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli gdje će prof. Braunstein održati više predavanja.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna