Obavijest o održavanju Okruglog stola na temu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

1. U skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona (broj: 01-02-593-4/17 od 29.12.2017. godine) i Programom javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (broj: 10/1-38-4674-9/17 od 3.1.2018. godine), zaključno sa 28.1.2018. godine, okončana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, do kojeg datuma su učesnici javne rasprave Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na isti mogli dostaviti svoje prijedloge, primjedbe, sugestije i mišljenja.

 

2. Pomenutim programom predviđeno je da se po isteku roka za javnu raspravu, organizuje rasprava na Okruglom stolu, na kojem će se sumirati rezultati iste, o čemu će svi zainteresovani subjekti biti obaviješteni putem internet stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) ili internet stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (www.monkstk.ba).

3. Imajući u vidu naprijed izloženo, obavještavamo sve zainteresovane subjekte da će se Okrugli sto na temu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju održati dana 8.2.2018. godine (četvrtak), sa početkom u 11,00 sati, u službenim prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, na adresi Muhameda Hevaija Uskufija br. 1 – Tuzla (II sprat, sala za sjednice).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna