JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Zaključkom (broj: 01-02-593-4/17 od 29.12.2017. godine), Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na Nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine, te zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke da provede javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, te da sumira rezultate javne rasprave i sačini izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz Prijedlog Zakona.

Imajući u vidu naprijed izloženo, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uputilo je u javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sljedećim subjektima: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona; Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona; Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona; Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzla; Gradsko vijeće Tuzla; Općinska vijeća: Banovići, Čelić, Živinice, Sapna, Doboj Istok, Gračanica, Kalesija, Gradačac, Kladanj, Lukavac, Srebrenik i Teočak; Svim javnim i privatnim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovim putem obavještavamo da se tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju može preuzeti na internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.gov.ba) ili internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (www.monkstk.ba). Svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja učesnici javne rasprave dostavit će Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, na adresu Muhameda Hevaija Uskufija br. 1 – Tuzla. Javna rasprava traje do 28.1.2018. godine. Po isteku roka za javnu raspravu, organizovat će se rasprava na Okruglom stolu, te sumirati rezultati javne rasprave i sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, nakon čega će Vlada Tuzlanskog kantona utvrditi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i isti uputiti u dalju skupštinsku proceduru na usvajanje. Rasprava na Okruglom stolu održat će se u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ili na drugoj odgovarajućoj lokaciji, o čemu će svi zainteresovani subjekti biti obaviješteni putem internet stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.gov.ba) ili internet stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (www.monkstk.ba).

 

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna