Posjeta osnovnim i srednjim školama Općine Gradačac

Prema Planu i programu rada, a s ciljem upoznavanja sa dosadašnjim radom i planovima aktivnosti u narednom periodu ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović sa saradnicima, u srijedu, 4.10.2017. godine, posjetio je osnovne i srednje škole Općine Gradačac. Cilj posjete bio je upoznavanje sa kvalitetom rada osnovnih i srednjih škola. Razgovarano je i o realizaciji konkursne i oglasne procedure prijema zaposlenika, te je konstatovano da ove školske godine nije bilo značajnih problema što se može objasniti vrlo malim brojem žalbi koje su upućene školskim odborima.

grad osn sred skole posjeta 06102017 1Direktori i nastavnici, ovih škola, upoznali su Ministra sa načinom i uslovima rada, kao i perspektivama škole u narednom periodu. Također, govorilo se i , problemima sa kojima se susreću škole u radu, kao i potrebama kada se radi o stanju školskih objekata. Posjeta je ujedno bila i prilika da se iskaže obostrana zahvalnost za dosadašnju saradnju i podršku u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i projekata.
Ministar je posjetio: JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić", JU Gimnazija „Mustafa Novalić", JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić", Zelinja Donja, JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak", Srnice, JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić", Međiđa Donja, JU Osnovna škola „Hasan Kikić", JU Osnovna kola „Safvet – beg Bašagić", JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić", JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković", Kamberi.

 

 

 

Prema Planu i programu rada, a s ciljem upoznavanja sa dosadašnjim radom i planovima aktivnosti u narednom periodu ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović sa saradnicima, u srijedu, 4.10.2017. godine, posjetio je osnovne i srednje škole Općine Gradačac. Cilj posjete bio je upoznavanje sa kvalitetom rada osnovnih i srednjih škola. Razgovarano je i o realizaciji konkursne i oglasne procedure prijema zaposlenika, te je konstatovano da ove školske godine nije bilo značajnih problema što se može objasniti vrlo malim brojem žalbi koje su upućene školskim odborima.

grad osn sred skole posjeta 06102017 1Direktori i nastavnici, ovih škola, upoznali su Ministra sa načinom i uslovima rada, kao i perspektivama škole u narednom periodu. Također, govorilo se i , problemima sa kojima se susreću škole u radu, kao i potrebama kada se radi o stanju školskih objekata. Posjeta je ujedno bila i prilika da se iskaže obostrana zahvalnost za dosadašnju saradnju i podršku u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i projekata.
Ministar je posjetio: JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić", JU Gimnazija „Mustafa Novalić", JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić", Zelinja Donja, JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak", Srnice, JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić", Međiđa Donja, JU Osnovna škola „Hasan Kikić", JU Osnovna kola „Safvet – beg Bašagić", JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić", JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković", Kamberi.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna