Protokol o provođenju prevencije maloljetničkog prestupništva

Potpisan Protokol o provođenju prevencije maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

 

12042017-1

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona danas je potpisan Protokol o kontinuiranoj saradnji na provođenju prevencije maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona za period 2016.-2019. godine između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova (Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delikvenciju i nasilje u porodici) i Ministarstva pravosuđa i uprave (Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona). Protokol su potpisali ministri mr.sc. Zlatan Muratović, mr. Husein Topčagić i Ivana Kulić.

 


Protokol će osigurati kontinuiranu saradnju na provođenju prevencije maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2019. godine, s ciljem prevencije maloljetničkog prestupništva i smanjenja broja maloljetnika koji su u riziku odnosno u sukobu sa zakonom, a što će predstavljati aktivno učešće potpisnika u realizaciji Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.


12042017-2Ministar Muratović, ističući važnost potpisivanja Protokola, rekao je: " Aktivnosti predviđene ovim protokolom namjenjene su učenicima osnovnih i srednjih škola, roditeljima, stručnom osoblju i nastavnicima škola, te institucijama koje vode brigu i smještaj djece i maloljetnika sa područja TK. Prevencija je iznad svega. Ovaj Protokol je dobra osnova, koju ćemo dograditi i unaprijediti u narednom periodu, a u skladu sa novim izazovima s kojim ćemo se susretati u radu. "


„Cilj nam je da preventivnim djelovanjem suzbijemo što više krivičnih djela, kada su u pitanju maloljetnici. Ministarstvo unutrašnjih poslova već realizuje slične projekte, te dosadašnji pokazatelji, odnosno efekti višegodišnjih edukativnih radionica u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona organiziranih od strane Ministarsva unutrašnjih poslova i Odgojnog centra, ukazuju na trend stabilizacije i kontinuiran pad maloljetničke delinkvencije na prostoru cijelog Kantona, odnosno smanjenja broja krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, te je u tom smislu opravdan nastavak rada na prevenciji," kazao je ministar Husein Topčagić.


Potpisivanju Protokola prisustvovao je i direktor Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona Denis Husić koji je ovom prilikom istakao važnost potpisivanja Protokola: „Protokol će unaprijediti cjelokupnu situaciju u prevenciji maloljetničke delikvencije. Saradnja je preduslov sveobuhvatne i kvalitetne prevencije maloljetničke delinkvencije, stoga je koordinacija utvrđena ovim Protokolom veoma važna."

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna