Potpisani granski kolektivni ugovori za oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Granske kolektivne ugovore za oblasti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, danas su u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona svečano potpisali ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović i predsjednici kantonalnih sindikata Mirzet Pozderović i Admir Terzić.


Ovim činom uspješno je okončan proces kolektivnog pregovaranja za uposlenike u ovim oblastima u našem kantonu. Postignutim dogovorom zadovoljni su i predstavnici Vlade i sindikata.

Potpisivanje kolektivnih ugovora obrazovanje 01 07 02 2017„U potpunosti smo zadržali obim stečenih prava radnika, a imamo i određene odredbe u ugovorima koje najosjetljivijim kategorijama uposlenika nude i nešto bolje uslove za rad u budućem periodu. U ugovoru smo predvidjeli i isplatu regresa za uposlenike u ovim oblastima. Ova naknada je predviđena u visini od 50% prosječne plaće u Federaciji BiH, uz uslov da ukoliko Kanton bude poslovao negativno regres isplatimo u iznosu ne manjem od 25% prosječne plaće u Federaciji", rekao je ministar Muratović, te zaključio da kolektivni ugovori garantuju stabilnost i sigurnost za oko 7.000 uposlenika u oblastima osnovnog i srednjeg obrazovanja u našem kantonu.
U konstruktivnom socijalnom dijalogu sa sindikatima utvrđeno je da se najniža plaća uposlenicima u ovim oblastima poveća sa trenutnih 380,25 KM na 406,56 KM, što je usklađeno i sa odredbama Općeg kolektivnog ugovora.
„Kroz jedan vrlo kvalitetan socijalni dijalog sa Vladom Tuzlanskog kantona mi smo došli do jednog vrlo kvalitetnog Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja, rekao je predsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK Mirzet Pozderović.
„U ovom momentu ovaj kolektivni ugovor je maksimum mogućeg i sa jedne i sa druge strane. Smatramo da ovim kolektivnim ugovorom radnici, ali ni Vlada nisu oštećeni i da smo dogovorili obim prava koji će Vlada u narendom periodu moći ispoštovati" riječi su predsjednika Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a Admira Terzića.

 

 

Granske kolektivne ugovore za oblasti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, danas su u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona svečano potpisali ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović i predsjednici kantonalnih sindikata Mirzet Pozderović i Admir Terzić.


Ovim činom uspješno je okončan proces kolektivnog pregovaranja za uposlenike u ovim oblastima u našem kantonu. Postignutim dogovorom zadovoljni su i predstavnici Vlade i sindikata.

Potpisivanje kolektivnih ugovora obrazovanje 01 07 02 2017„U potpunosti smo zadržali obim stečenih prava radnika, a imamo i određene odredbe u ugovorima koje najosjetljivijim kategorijama uposlenika nude i nešto bolje uslove za rad u budućem periodu. U ugovoru smo predvidjeli i isplatu regresa za uposlenike u ovim oblastima. Ova naknada je predviđena u visini od 50% prosječne plaće u Federaciji BiH, uz uslov da ukoliko Kanton bude poslovao negativno regres isplatimo u iznosu ne manjem od 25% prosječne plaće u Federaciji", rekao je ministar Muratović, te zaključio da kolektivni ugovori garantuju stabilnost i sigurnost za oko 7.000 uposlenika u oblastima osnovnog i srednjeg obrazovanja u našem kantonu.
U konstruktivnom socijalnom dijalogu sa sindikatima utvrđeno je da se najniža plaća uposlenicima u ovim oblastima poveća sa trenutnih 380,25 KM na 406,56 KM, što je usklađeno i sa odredbama Općeg kolektivnog ugovora.
„Kroz jedan vrlo kvalitetan socijalni dijalog sa Vladom Tuzlanskog kantona mi smo došli do jednog vrlo kvalitetnog Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja, rekao je predsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK Mirzet Pozderović.
„U ovom momentu ovaj kolektivni ugovor je maksimum mogućeg i sa jedne i sa druge strane. Smatramo da ovim kolektivnim ugovorom radnici, ali ni Vlada nisu oštećeni i da smo dogovorili obim prava koji će Vlada u narendom periodu moći ispoštovati" riječi su predsjednika Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a Admira Terzića.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna