SLUŽBENA WEB STRANICA TUZLANSKOG KANTONA
MINISTARSTVA
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo finansija
Ministarstvo razvoja i poduzetništva
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kultute i sporta
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Ministarstvo zdravstva
Organizaciona struktura Ministarstva
Program rada
Dokumenti
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Ministarstvo za boračka pitanja
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministarstvo Prostornog uređenja i zaštite okolice

USTAV
Ustav TK
Amandmani
Ustav FBiH
Ustav BiH

VLADA
O Vladi
Premijer
Članovi Vlade
Program rada
Ministarstva
Tijela Vlade
Rad Vlade
Budžet
Dokumenti
Ured Vlade
Ured za zajedničke poslove
Dnevne aktivnosti
Arhiva
Pitanja
E-mail

DIREKCIJE I UPRAVE
Direkcije
Uprave
Kantonalna agencija za privatizaciju
Komisija za koncesije
Novosti

MINISTARSTVA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Adresa: Albina Herljevića broj 2, 75 000 Tuzla
Tel : ++ 387 (0)35 321 250 / Fax : ++ 387 (0)35 321 258
e-mail : minzdr@tk.kim.ba

NPCalic

MINISTAR: prof.dr.sci. Nada Pavlović Čalić

Rukovodeći službenici:
SEKRETAR: Devleta Čičkušić, dipl.pravnik
POMOĆNIK MINISTRA: dr. Nedžad Djedović, specijalista porodične medicine


DJELATNOST MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva kao organ uprave Kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji su utvrđeni članom 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj 17/2000 i 3/2001) i drugim zakonima i propisima.

Ministarstvo zdravstva vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standara ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblasti iz nadležnosti Ministarstva;
 • razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti;
 • unapređenje preventivne zdravstvene zaštite;
 • stručno-medicinski nadzor nad radom javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika;
 • razvoj naučnoistraživačke djelatnosti u resornoj oblasti;
 • preduzimanje i sprovođenje mjera i akcija za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
 • zaštitu od štetnog djelovanja jonizirajućeg zračenja i radijacionu bezbijednost, kao i zaštitu od štetnih uticaja okoline na zdravlje građana;
 • promet lijekova, otrova i opojnih droga;
 • zdravstveno-statističku djelatnost;
 • nadzor nad radom ustanova u oblasti zdravstva;
 • vođenje registra ustanova zdravstvene zaštite za područje Kantona;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vođenje inspekcijskog nadzora u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vođenje i drugih poslova u skladu sa zakonom.

 


POČETNA
POČETNA

O KANTONU
O kantonu
Historija
Privreda
Kultura
Obrazovanje
Foto galerija
Karta

JAVNI POZIVI
JAVNI POZIVI I OBAVJEŠTENJA

KONKURSI
Javne nabavke
ADS BiH
ADS FBiH

KVALITET ZRAKA
IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

PRISTUP INFORMACIJAMA
Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona

ABA/CEELI
Sarajevo

Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa: Kundurdžiluk 2/II Saraejvo, BiH
Tel./fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić


LINKOVI
Predsjedništvo BiH
Vijeće ministara BiH
Vlada FBiH
Distrikt BiH Brčko
Skupština TK
MUP TK
MONKS TK
KUIP TK
KUCZ TK
Kantonalna privredna komora Tuzla
NERDA
Turistička zajednica TK
Linkovi
Vremenska prognoza
Telefonski imenik
© 2000. Vlada Tuzlanskog kantona, Ured za informisanje
Grafičko oblikovanje i izrada stranica -KIM